THÀNH TÍCH CÔNG TY
Bản tin tài chính
14/08/2017, 14:02:00

Công ty CP Hacisco công bố báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét

Nội dung chi tiết xin xem tại đây


14/08/2017, 14:00:00

Công ty CP Hacisco xin công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét

Nội dung chi tiết xem tại đây


19/07/2017, 09:20:00

Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 2/2017

Nội dung chi tiết báo cáo tài chính riêng xem tại đây


19/07/2017, 09:10:00

Công ty CP Hacisco công bố Giải trình biến động lợi nhuận trên BCTC riêng và hợp nhất Quý 2/2017 so với Quý 2/2016

Nội dung chi tiết văn bản giải trình biến động xem tại đây


19/07/2017, 09:00:00

Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2017

Nội dung chi tiết của Báo cáo xem tại đây


21/04/2017, 10:20:00

Công ty Cổ phần Hacisco xin Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2017

Chi tiết nội dung của Báo cáo xin xem tại đây


20/04/2017, 10:10:00

Công ty Cổ phần Hacisco xin công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 1/2017

Chi tiết nội dung Báo cáo xin xem tại đây


24/03/2017, 20:40:00

Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng 2016 đã được kiểm toán + Giải trình

Chi tiết xin xem tại đây 1 2 3


24/03/2017, 20:00:00
Công ty CP Hacisco công bố BCTC hợp nhất 2016 đã được kiểm toán và Giải trình lợi nhuận
Chi tiết nội dung xin xem tại đây

Kèm theo công văn giải trình số 48 về việc chênh lệch số liệu giữa BC tự lập và BCTC kiểm toán hợp nhất tại đây

Kèm theo công văn số 50 về việc giải trình ý kiến ngoại trừ  trên BCTC hợp nhất tại đây


19/01/2017, 17:23:00

 

Công ty Cổ phần Hacisco xin công bố báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2016

Tải về để xem chi tiết tại đây


HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ