THÀNH TÍCH CÔNG TY
Bản tin tài chính
20/04/2017, 10:10:00

Công ty Cổ phần Hacisco xin công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 1/2017

Chi tiết nội dung Báo cáo xin xem tại đây


24/03/2017, 20:40:00

Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng 2016 đã được kiểm toán + Giải trình

Chi tiết xin xem tại đây 1 2 3


24/03/2017, 20:00:00
Công ty CP Hacisco công bố BCTC hợp nhất 2016 đã được kiểm toán và Giải trình lợi nhuận
Chi tiết nội dung xin xem tại đây

Kèm theo công văn giải trình số 48 về việc chênh lệch số liệu giữa BC tự lập và BCTC kiểm toán hợp nhất tại đây

Kèm theo công văn số 50 về việc giải trình ý kiến ngoại trừ  trên BCTC hợp nhất tại đây


19/01/2017, 17:23:00

 

Công ty Cổ phần Hacisco xin công bố báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2016

Tải về để xem chi tiết tại đây


19/01/2017, 17:09:00

 

Công ty Cổ phần Hacisco xin công bố Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình lợi nhuận Quý 4 năm 2016 trên BCTC riêng và hợp nhất.

Tải về để xem chi tiết BCTC hợp nhất tại đây

Tải về để xem chi tiết giải trình lợi nhuận tại đây


20/10/2016, 16:48:00

 

Công ty Cổ phần Hacisco công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2016 và giải trình biến động lợi nhuận Quý 3 năm 2016

Chi tiết Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2016 xem tại đây

Chi tiết giải trình biến động lợi nhuận Quý 3 năm 2016 tại đây


20/10/2016, 16:43:00

 

Công ty Cổ phần Hacisco Công bố thông tin báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2016

Chi tiết xin xem tại đây


12/08/2016, 16:30:00
Công ty CP Hacisco công bố thông tin tài chính:
1. Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm (chi tiết xin xem tại đây)
2. Giải trình ý kiến ngoại trừ kiểm toán trên BCTC hợp nhất đã được soát xét (chi tiết xin xem tại đây)
3. Giải trình chênh lệch số liệu giữa BCTC hợp nhất do đơn vị tự lập và BCTC hợp nhất đã được soát xét (chi tiết xin xem tại đây)

12/08/2016, 16:08:00
Công ty CP Hacisco công bố thông tin :
1. Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng đầu năm (chi tiết xin xem tại đây)
2. Giải trình ý kiến ngoại trừ kiểm toán trên BCTC riêng đã được soát xét (chi tiết xin xem tại đây)
3. Giải trình chênh lệch số liệu giữa BCTC riêng do đơn vị tự lập và BCTC hợp nhất đã được soát xét (chi tiết xin xem tại đây)

21/07/2016, 16:10:00

 

Công ty Cổ phần Hacisco xin công bố BCTC riêng Quý II năm 2016 và giải trình lợi nhuận Quý II năm 2016 so với Quý II năm 2015 trên BCTC riêng và hợp nhất.

BCTC riêng Quý II năm 2016 xem chi tiết tại đây

Giải trình lợi nhuận Quý II năm 2016 so với Quý II năm 2015 xem chi tiết tại đây


HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ