THÀNH TÍCH CÔNG TY
Bản tin tài chính
20/07/2016, 18:06:00

 

Công ty Cổ phần Hacisco xin công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2016

Chi tiết xem tại đây


07/07/2016, 14:37:00

 

Công ty Cổ phần Hacisco trân trọng công bố thông tin hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2016

Xem chi tiết tại đây19/03/2016, 09:15:00

 

Công ty Cổ phần Hacisco xin Công bố báo cáo tài chính được kiểm toán 2015

 


28/08/2015, 13:08:00

Giải trình chênh lệch số liệu BCTC hợp nhất do đơn vị tự lập và báo cáo soát xét


28/08/2015, 12:54:00

Công bố thông tin BCTC hợp nhất soát xét cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015

26/05/2015, 09:28:00

Công ty CP Hacisco đính chính BCTC Q1/2015

Chi tiết


HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ