THÀNH TÍCH CÔNG TY
Bản tin tài chính
23/03/2015, 16:42:00

Công ty Cổ phần Hacisco xin  trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư số liệu báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2014


23/03/2015, 16:29:00

Công ty Cổ phần Hacisco xin  trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư các công văn giải trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.


21/01/2015, 11:36:00

 Công ty Cổ phần Hacisco xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư Báo cáo tài chính trước kiểm toán Quý 4/2014 và Công văn giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 4/2014 so với quý 4/2013


21/10/2014, 16:20:00

Công ty Cổ phần Hacisco xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư Báo cáo tài chính trước kiểm toán Quý 3/2014


05/09/2014, 10:12:09

 Công ty Cổ phần Hacisco xin  trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư các công văn giải trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán quý 2/2014.10/05/2014, 10:23:44
Công ty Cổ phần Hacisco xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư thông tin về ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013.

Nội dung chi tiết


10/05/2014, 10:23:55
Công ty Cổ phần Hacisco xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư thông tin về ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013.

Nội dung chi tiết 


07/05/2014, 10:23:22

Công ty Cổ phần HACISCO công bố Báo cáo tài chính kèm theo báo cáo thường niên năm 2013Nội dung Báo tài chính chi tiết xem tại đây
Nội dung Báo cáo thường niên chi tiết xem tại đây


07/05/2014, 10:21:20

1. Giải trình số liệu trước và sau kiểm toán HAS
2. BCTC kiểm toán 2013 HAS
3. Giải trình ý kiến ngoại trừ kiểm toán HAS


HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ