THÀNH TÍCH CÔNG TY
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình lợi nhuận Quý 4 năm 2016

 Công ty Cổ phần Hacisco xin công bố Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình lợi nhuận Quý 4 năm 2016 trên BCTC riêng và hợp nhất.

Tải về để xem chi tiết BCTC hợp nhất tại đây

Tải về để xem chi tiết giải trình lợi nhuận tại đây

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ