THÀNH TÍCH CÔNG TY
Báo cáo tài chính riêng Quý 2/2019 và giải trình biến động lợi nhuận Quý 2/2019 so với Quý 2/2018 trên BCTC riêng và hợp nhất

Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 2/2019 và giải trình biến động lợi nhuận Quý 2/2019 so với Quý 2/2018 trên BCTC riêng và hợp nhất

Nội dung chi tiết

Giải trình lợi nhuận Quý II năm 2019 xin xem tại đây

Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2019 (từ trang 1 đến trang 13) xin xem tại đây

 

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ