THÀNH TÍCH CÔNG TY
Danh mục các dự án tư vấn thiết kế viễn thông tiêu biểu của Công ty Cổ phần HACISCO

 

Tên công trình
Chủ đầu tư
Giá trị hợp đồng
 Tổng mức đầu tư 
Chất lượng đạt
Thời gian thực hiện
 1
Tư vấn khảo sát, lập BCKT kỹ thuật CT: XD mạng cáp quang FTTX GPON giai đoạn 2013-2015 (đợt 2) khu vực TTVT Nam Thăng Long
VNPT Hà Nội
202,72 triệu đồng
 1,89 tỷ đồng
Tốt
2014
2
Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT công trình: XD mạng cáp quang FTTX-GPON bổ sung 2015-2016 (đợt 4- gđ 1) kv Thạch Thất-TTVT8
VNPT Hà Nội
71,90 triệu đồng
 700,94 triệu đồng
Tốt
2015
3
Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình: Lắp đặt thiết bị truy nhập vô tuyến 3G mạng Vinaphone khu vực huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Lay, Mường Nhé, Nậm Pồ VNPT Điện Biên năm 2016
VNPT Hà Nội
257,20 triệu đồng
 1,11 tỷ đồng
Tốt
2016
4
Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình: Lắp đặt thiết bị truy nhập vô tuyến 3G mạng Vinaphone khu vực huyện Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Ẳng, Mường Chà và TP Điện Biên Phủ VNPT Điện Biên năm 2016
VNPT Hà Nội
257,202 triệu đồng
 1,07 tỷ đồng
Tốt
2016
5
Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình: " Lắp đặt thiết bị truy nhập vô tuyến 3G mạng vinaphone (bổ sung khu vực các huyện và TP Điện Biên năm 2016
VNPT Hà Nội
151,31 triệu đồng
 646,42 triệu đồng
Tốt
2016
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ