THÀNH TÍCH CÔNG TY
Danh sách hợp đồng kinh tế năm 2013
STT Tên công trình Chủ đầu tư Số hợp đồng kinh tế Giá trị hợp đồng sau thuế Tiến độ thi công
1 VTN XL tuyến cáp quang qua tỉnh Hà Tĩnh: "Từ trạm VT Cẩm Trung đến ranh giới tỉnh Quảng Bình và hoàn trả giao thông"   Số 1012/2012/VTN-Hacisco ngày 10/12/2012 16,579,424,000 35 tuần
2 Khảo sát, lắp đặt, phát sóng và hòa mạng BTS2G/3G: vận chuyển thiết bị từ kho tới các điểm lắp đặt cho TT3 Công ty thông tin di động VMS Cong ty ANSV Số REA/2013 ngày 16/01/2013 1,609,301,760 30 ngày
3 Dự án: Kiên cố, phòng chống thiên tai năm 2013 tại Thái Bình: Hạng mục Xây dựng mới tuyến cáp quang và hoàn trả hè đường từ trạm TBH004 tại Đài phát thanh Quỳnh Phụ đến trạm TBH003 tại Đài phát thanh Hưng Hà Công ty mạng lưới Số 210504-ĐT/Vtnet-Hacisco/XL2013 ngày 21/05/2013 4,716,419,387 90 ngày
4 XD tuyến cáp quang kéo cống từ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình đến măng xông OPGW trạm 110kv, tỉnh Thái Bình Công ty mạng lưới Số 300317-ĐT/Vtnet-Hacisco/XL2013 ngày 30/03/2013 98,620,799 30 ngày
5 XD tuyến cáp quang chôn trực tiếp từ trạm TBH003 tại đài phát thanh huyện Hưng Hà đến trạm điện 110Kv Hưng Hà Công ty mạng lưới Số 170410-ĐT/Vtnet-Hacisco/XL2013 ngày 17/04/2013 1,073,657,606 50 ngày
6 XD cáp quang hướng 2 phục vụ kết nối mạng VT khu vực công ty ĐT3 ĐT3 Số 31/2013/HĐ-XL ngày 18/04/2013 210,070,300 45 ngày
7 Kéo mới 02 tuyến cáp quang 2 hướng riêng biệt, ngầm hóa 02 tuyến cáp quang kết nối giữa VNP Mỹ Đình và VTN Mỹ Đình ĐT2 Số 119a/HĐXL,2013/HACISCO ngày 11/04/2013 17,100,000 60 ngày
8 Sửa chữa cải tạo cống điều tiết cầu Sai trên kênh T3, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội BQLDA trạm bơm Tiêu Yên Nghĩa Số 09/2013/HĐXD ngày 03/05/2013 2,251,578,000 120 ngày
9 Đầu tư XD đường truyền số liệu phục vụ SXKD tại Tỉnh Hà Nam Cty Điện lực Hà Nam Số 26/2013/HĐ-PCHN ngày 20/06/2013 1,045,092,946 60 ngày
10 Tu bổ các ổ gà trên mặt đê Tả Đáy đoạn từ km 63+500 đến km 64+150 xã Tân Phương, Huyện Ứng Hòa thuộc danh mục các dự án tu bổ năm 2013 BQLDA Nông nghiệp Thủy Lợi HN Số 15/2013/HĐ-BQLDA ngày 19/03/2013 1,446,688,000 60 ngày
11 XD tuyến truyền dẫn cáp quang Sơn Tây - Việt Trì Cty Viễn thông FTP Số 03/2013/HĐXD/FTEL-HAS ngày 28/03/2013 609,301,000 25 ngày
12 Tu sửa, lấp các ổ gà mặt đê tả Đáy đoạn từ km 11+850 đến km 12+530 xã Song Phương, Huyện Hoài Đức BQLDA Kè cứng hóa bờ sông hồng Số 21/HĐ-XD ngày 22/03/2013 1,327,220,000 60 ngày
13 HĐ tư vấn, KS lập báo cáo KT kỹ thuật CT:"Di chuyển HTTT phục vụ dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường từ đường trại gà đi thôn Xuân Nộn, Xã Xuân Nộn" ĐT1 Số 16/HĐTV 2013 ngày 08/02/2013 32,417,249 20 ngày
14 HĐ tư vấn, KS lập báo cáo KT kỹ thuật CT:"Sửa chữa nâng cấp hệ thống cống bể hai đầu cầu Vĩnh Tuy" ĐT1 Số 19/HĐTV 2013ngày 08/02/2013 56,320,000 20 ngày
15 HĐ tư vấn, KS lập báo cáo KT kỹ thuật CT:"Di chuyển HTTT phục vụ dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường từ Bắc Thăng Long Nội Bài đến đường 23B" ĐT1 Số 23/HĐTV 2013 ngày 28/02/2013 17,113,070 20 ngày
16 Sửa chữa cải tạo trạm bơm Sông Ngang, Huyện Phú Xuyên Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng Số 37/2013-BQL ngày 25/04/2013 1,932,576,000 120 ngày
17 XD mới tuyến CQ chôn trực tiếp và cống bể từ trạm TBH008 tại ban chỉ huy Quân sự huyện Kiến Xương đến trạm TBH002 tại Công ty nước giải khát Thành Công Cty mạng lưới Viettel Số 270304-ĐT/VTNet-Hacisco/XL2013 ngày 27/03/2013 2,750,295,834 60 ngày
18 Xây dựng tuyến cáp quang kéo mới từ trạm HPG027 tại xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đến trạm HPG120 tại Hải Quân vùng 1, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng Cty mạng lưới Viettel Số 160410-ĐT/VTNet-Hacisco/XL2013 ngày 16/04/2013 4,017,859,968 90 ngày
19 Cung cấp hộp ODF Outdoor các loại thuộc dự án:"mua sắm ODF Outdoor phục vụ các dự án XD mạng cáp quang tại khu vực cty ĐT HN3" ĐT3 Số 155/2013/ĐTHN3-Hacisco 1,331,099,000 30 ngày
20 XD mạng ngoại vi phục vụ tòa nhà KS2 khu đô thị Trung Yên thuộc CSND Trung Yên ĐT2 Số 154b/HĐXL.2013/HACISCO ngày 30/05/2013 27,785,000 90 ngày
21 Xây dựng tuyến cáp quang kéo mới từ trạm HPG019 tại thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng đến măng xông tại khu vực Vĩnh Bảo, tuyến 220kv Đồng Hòa đi 220kv Thái Bình, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng Cty mạng lưới Viettel Số 160410-ĐT/VTNet-Hacisco/XL2013 ngày 19/04/2013 935,745,720 90 ngày
22 Kiên cố phòng chống thiên tai năm 2013 tại Nam Định. Hạng mục: Xây dựng mới tuyến cống bể từ tổng trạm Nam Định mới tại số 127 Nguyễn Hiền, TP Nam Định đến trạm NDH012 tại số 25 Lê Hồng Phong, TP Nam Định. Cty mạng lưới Viettel Số 290402-ĐT/VTNet-Hacisco/XL2013 ngày 29/04/2013 805,960,148 60 ngày
23 Kiên cố phòng chống thiên tai năm 2013 tại Nam Định. Hạng mục: Xây dựng mới tuyến cáp chôn trực tiếp từ trạm NDH017 tại xã Nam Vân, TP Nam Định đến trạm NDH004 tại đài phát thanh Trực Ninh, Thị trấn Cổ Lễ, tỉnh Nam Định Cty mạng lưới Viettel Số 290601-ĐT/VTNet-Hacisco/XL2013 ngày 29/06/2013 4,476,204,181 90 ngày
24 Kiên cố phòng chống thiên tai năm 2013 tại Nam Định. Hạng mục: Xây dựng mới tuyến cáp chôn trực tiếp từ trạm NDH004 tại đài phát thanh Trực Ninh, Thị trấn Cổ Lễ, tỉnh Nam Định đến trạm NDH037 tại xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, thành phố Nam Định. Cty mạng lưới Viettel Số 170602-ĐT/VTNet-Hacisco/XL2013 ngày 17/06/2013 2,965,551,619 90 ngày
25 Kiên cố phòng chống thiên tai năm 2013 tại Nam Định. Hạng mục: Xây dựng mới tuyến cáp chôn trực tiếp từ trạm NDH037 tại xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đến măng xông 110kv trạm biến áp Lạc Quần, thành phố Nam Định. Cty mạng lưới Viettel Số 100601-ĐT/VTNet-Hacisco/XL2013 ngày 10/06/2013 718,436,181 60 ngày
26 Kiên cố phòng chống thiên tai năm 2013 tại Nam Định. Hạng mục: Xây dựng mới tuyến cáp chôn trực tiếp và cống bể từ trạm NDH005 tại Đài Phát Thanh Truyền Hình Giao Thủy đến măng xông 110kv trạm biến áp Giao Thủy, thành phố Nam Định. Cty mạng lưới Viettel Số 190405-ĐT/VTNet-Hacisco/XL2013 ngày 19/04/2013 1,316,693,133 60 ngày
27 Cung cấp, lắp đặt ODF tập trung Outdoor các loại thuộc dự án:"mua sắm ODF Outdoor phục vụ các dự án XD mạng cáp quang tại khu vực cty ĐT HN3" BQL các DA công trình thông tin - VTHN Số 38/HĐKT/ODF-2013 ngày 19/06/2013 1,405,027,800 45 ngày
28 Sửa chữa, bảo dưỡng cột anten cho các trạm viễn thông năm 2013 VT Thanh Hóa VT Thanh Hóa Số 474/2013/HĐ-BDCAT ngày 26/07/2013 695,679,450 90 ngày
29 Xây dựng tuyến cáp quang kéo mới từ trạm QNM003 tại Phố 2, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình đến trạm QNM004 tại số 60 Hùng Vương, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Cty mạng lưới Viettel Số 230502-ĐT/VTNet-Hacisco/XL2013ngày 23/05/2013 3,294,916,530 90 ngày
30 Sửa chữa cột anten trạm BTS Phạm Hồng Thái - TTVT Thành Phố VT Thanh Hóa Số 381/2013/HĐ-TCXD ngày 21/06/2013 28,132,693 3 ngày
31 Hợp đồng cung cấp Tủ, hộp ODF outdoor các loại VT Hải Dương Số 2406/2013/VTPT Hải Dương-HACISCO ngày 24/06/2013 59,662,735 30 ngày
32 Sửa chữa cột anten trạm BTS Quảng Xá và Hải Thượng Lãn Ông - TTVT Thành Phố VT Thanh Hóa Số 401/2013/HĐ-TCXD ngày 27/06/2013 52,311,138 8 ngày
33 Mua sắm phụ kiện đấu nối mạng cáp quang năm 2013 Công ty Dịch vụ vật tư Số 06-2013/HĐKT/DVVT-HAS-TFP ngày 02/07/2013 1,034,099,000 150 ngày
34 Xây dựng mới tuyến cáp quang kéo cống từ trạm TT-TBH lô 20/1 khu đô thị Trần Hưng Đạo đến trạm BTS tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình Cty mạng lưới Viettel Số 230307-ĐT/Vtnet-Hacisco/XL2013 ngày 23/03/2013 13,290,973 30 ngày
35 Xây dựng mới tuyến cáp quang kéo cống từ trạm TT-TBH lô 20/1 khu đô thị Trần Hưng Đạo đến trạm BTS tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình Cty mạng lưới Viettel Số 300321-ĐT/Vtnet-Hacisco/XL2013 ngày 30/03/2013 87,943,028 60 ngày
36 Xây dựng bổ sung mạng cáp quang Ring 2,3 khu vực Công ty Điện thoại Hà Nội 3 BQL các DA công trình thông tin - VTHN Số 41/2013/HĐXL ngày 09/07/2013 2,253,878,074 180 ngày
37 Xây dựng mạng cáp quang ODN các huyện Ninh Giang, Thanh Miện - Viễn thông Hải Dương năm 2013 VT Hải Dương Số 445/2013/HĐXD ngày 12/07/2013 62,055,124 80 ngày
38 Xây dựng mạng cáp quang ODN các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang - Viễn thông Hải Dương năm 2013 VT Hải Dương Số 446/2013/HĐXD ngày 12/07/2013 102,066,923 80 ngày
39 Xây dựng mạng cáp quang ODN các huyện Gia Lộc, thành phố Hải Dương, Tứ Kỳ - Viễn thông Hải Dương năm 2013 VT Hải Dương Số 447/2013/HĐXD ngày 12/07/2013 154,217,366 80 ngày
40 Sửa chữa cống bể cáp, nâng cột ăng ten, vách kính để di chuyển phòng thiết bị trạm VT Trung tâm TTVT Như Xuân Số 11/2013/HĐ-TCXD ngày 15/07/2013 66,189,396 30 ngày
41 Bảo dưỡng cột anten tự đứng Trung tâm Viễn thông Sầm Sơn VT Thanh Hóa Số 451/2013/HĐ-TCXD ngày 16/07/2013 313,436,896 40 ngày
42 Xây dựng đường truyền của hệ thống CNTT phục vụ SXKD tại tỉnh Cao Bằng năm 2012 Điện lực Cao Bằng Số 01/CNTT/XL-CB ngày 16/07/2013 719,320,599 30 ngày
43 “Xây dựng tuyến cáp quang kéo mới từ trạm BTS TTH006 tại BCHQS huyện Phong Điền đến trạm BTS TTH017 tại Đài Phát thanh truyền hình huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế” thuộc Dự án: Kiên cố, phòng chống thiên tai năm 2013 tại Thừa Thiên Huế; Cty mạng lưới Viettel số 160410-ĐT/VTNet-Hacisco/XL2013 ngày 30/05/2013 4,807,136,073 90 ngày
44 Xây dựng đường truyền của hệ thống Công nghệ thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh tại tỉnh Hòa Bình năm 2012 Điện lực Hòa Bình Số 146/HĐXL-2013 ngày 29/07/2013 1,532,361,973 90 ngày
45 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cung cấp dịch vụ viễn thông - CNTT tại dự án khu đô thị mới Dương Nội – Quận Hà Đông ĐT3 số 46/2013/HĐXD/HACISCO-HN3 ngày 08/08/2013 850,540,900 60 ngày
46 Xây lắp tuyến cáp quang qua địa phận Hà Nội, qua địa phận Vĩnh Phúc và hoàn trả giao thông” thuộc dự án “Tuyến cáp quang Hà Nội – Đoan Hùng – Yên Bái và Đoan Hùng – Tuyên Quang VTN Số 2608/2013/VTN-Hacisco ngày 26/08/2013 6,119,057,703 29 tuần
47 Xây dựng cơ sở hạ tầng cho trạm BTS Vinaphone và lắp đặt thiết bị phụ trợ tại TĐ Đông Bắc Việt Hưng ĐT1 số 127/HĐXL.2013 ngày 22/08/2013 90,508,816 30 ngày
48 Hệ thống hạ tầng đường ống viễn thông và truyền hình cáp; hệ thống chống sét công trình: 244 căn nhà liền kề - Gamuda Yên Sở Công ty CP Đầu tư và XD số 4 - XN Tư Vấn và Xây dựng số 07/2013/HĐXD ngày 30/08/2013 6,296,152,000 70 ngày
49 Sửa chữa tuyến truyền dẫn quang Ngọc Phụng - Lương Sơn thuộc TTVT Thường Xuân VT Thanh Hóa số 552/2013/HĐ-TCXL ngày 27/08/2013 94,353,743 30 ngày
50 Xây lắp đường ống thông tin đoạn 3 từ Km 48+730 đến Km80+000” thuộc dự án “Tuyến cáp quang trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai Công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Hồng Hà. 1909/HH-HAS ngày 19/09/2013 3,355,356,689 6 th�ng
51 Cải tạo, nâng cấp 1 số đoạn tuyến từ TP đến cầu Vô Hối thuộc CT: "Mở rộng tuyến truyền dẫn CQ nội tỉnh: Host 1-Lạc Đạo-Chợ Sóc-Kiến Xương-Tiền Hải Cầu Cau-Thái Thụy-Chợ Giành Thụy Phong-Châu Giang-An Lễ-Host 2 - Host 1 VT Thái Bình giai đoạn 2007-2008" và xây dựng đoạn tuyến từ Cầu Nhi đến rẽ nhà máy gạch Tự Tân-VT Thái Bình năm 2013 VT Thái Bình số 85/2013/HĐXD/VTTB-HAS ngày 24/09/2013 817,371,375 90 ngày
52 Thu hồi và kéo cáp PTTB tại khu nhà ở và trung tâm thương mại Huyndai Hillstate, Quận Hà Đông, Hà Nội ĐT3 số 0810/2013/HĐXD/HACISCO-HN3 ngày 08/10/2013 42,347,800 30 ngày
53 Đấu chuyển thuê bao từ tổng đài VK sang tổng đài ALCATEL ĐT3 số 56/2013/HĐXD/HACISCO-HN3 ngày 10/10/2013 241,861,400 60 ngày
54 Đấu chuyển các tuyến cáp quang sang ODF tập trung (đợt 2) tại các trạm viễn thông thuộc Công ty điện thoại Hà Nội ĐT3 số 57/2013/HĐXD/HACISCO-HN3 ngày 10/10/2013 997,570,200 75 ngày
55 Nạo vét kênh tiêu Hòa Bình đoạn từ bể xả đến lách Ga ra Ban quản lý dự án Đầu tư & Xây dựng Số: 158/2013/HĐXL-BQL ngày 22/10/2013 * 1,270,705,000 60 ngày
56 Gói thầu: Hộp ODF outdoor thuộc dự án: Mua sắm cáp quang, phụ kiện khẩn phục vụ PTTB năm 2013 Công ty Dịch vụ vật tư Số 01-2013-XNK/HĐKT/DVVT-HAS ngày 05/11/2013 * 367,670,000 150 ngày
57 Bảo dưỡng. sửa chữa cột anten tự đứng năm 2013 ĐT3 65/2013/HĐXD/HACISCO-HN3 ngày 08/11/2013   30 ngày
58 Bảo dưỡng. sửa chữa cột anten tự đứng năm 2013 ĐT3 65/2013/HĐXD/HACISCO-HN3 ngày 08/11/2013 * 357,852,000 30 ngày
59 Gói thầu: Di chuyển hệ thống cáp thông tin dọc đường trục chính từ trung đoạn 918 đến đường Nguyễn Văn Linh. CT: " Sân Golf và các công trình phụ trợ khu 18 lỗ" Cty CP Him Lam 113/2013/HĐXD/HL-HAS ngày 29/11/2013 * 1,701,028,771 30 ngày
60 Bảo dưỡng. sửa chữa cột anten tự đứng tại trạm VT Xuân Mai, trạm VT Tam Hiệp, TTVT Phúc Thọ”; gói thầu: “Bảo dưỡng và sơn cột” ĐT3 70/2013/HĐXD/HACISCO-HN3 ngày 09/12/2013 * 373,759,471 20 ngày
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ