THÀNH TÍCH CÔNG TY
Danh sách hợp đồng kinh tế năm 2014

 

STT Tên công trình Chủ đầu tư

Số HĐKT

Giá trị HĐ sau thuế Tiến độ thi công
1 Di chuyển HTTT PV GPMB xd đoạn đường từ Núi Đôi đến ngã Ba Bắc Vọng Tổng đài Sóc Sơn và Tổng đài Bắc Phú thuộc TTVT Sóc Sơn Cty ĐT HN 1      
2 Tháo dỡ, thu hồi vật tư, thiết bị trạm BTS tại tổ 7, đội 8 Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội Cty ĐT HN 2 Số 67/HĐXL,2014/Hacisco ngày 24/01/2014 18,845,000 20 ngày
3 Trồng cột, kéo cáp quang từ trạm BGG0540 đến BGG392 tại tỉnh Bắc Giang. Hạng mục: Kéo cáp quang thuộc dự án: Đầu tư mở rộng mạng truyền dẫn Viettel năm 2014 Viettel Bắc Giang      
4 Di chuyển TBA Y Son và xây dựng mới cho đội QLVH Công ty điện lực Hà Đông      
5 Kéo cáp quang từ trạm BGG 522-MX (BGG100-BGG154) hạng mục: Kéo cáp quang Viettel Bắc Giang      
6 Gói thầu hộp ODF các loại thuộc dự án: "Mua sắm cáp quang phụ kiện đợt 1 năm 2014 phục vụ PTTB quang Công ty dịch vụ vật tư   1,867,866,000  
7A Trồng cột, kéo cáp quang từ trạm BGG 531 Canh Nậu đến MX (BGG148-BGG149) Canh Nậu, Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Hạng mục: Trồng cột bê tông Viettel Bắc Giang      
7B Trồng cột, kéo cáp quang từ trạm BGG 531 Canh Nậu đến MX (BGG148-BGG149) Canh Nậu, Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Hạng mục: Kéo cáp quang Viettel Bắc Giang      
8 Gói thầu số NT5.8: Xây lắp địa bàn HN cũ các quận huyện Hoàng Mai, Từ Liêm, Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Tiểu dự án: Cải tạo lưới điện nông thôn KV HN cũ (GDD1) Công ty TNHH kinh doanh &xây dựng công nghiệp Hà Nội Số 174/HĐKT ngày 17/4/2014 3,113,499,000 90 ngày
9 Di chuyển tổng đài Cống mọc và mạng ngoại vi sang địa điểm mới Cty ĐT HN 2 Số 135/HĐNT.2014 ngày 21/4/2014    
10 Xây dựng mới các TBA Mai dịch 22, Mai dịch 23, Mai dịch 24, Nghĩa đô 14, Quan Hoa 8 Công ty CP đầu tư xây lắp Việt Hưng Số 284/HĐKT-Hacisco ngày 28/4/2014  2,352,606,458 90 ngày
11A Trồng cột, kéo cáp quang từ trạm BGG 540 đến BGG064 xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Hạng mục: Trồng cột BT Viettel Bắc Giang Số 151/ĐT/BGG-HAS/XL-2014 ngày 11/3/2014 3,661,900  
11B Trồng cột, kéo cáp quang từ trạm BGG 540 đến BGG064 xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Hạng mục: Kéo cáp quang Viettel Bắc Giang Số 152/ĐT/BGG-HAS/XL-2014 ngày 11/3/2014 57,943,600  
12          
13A Trồng cột, kéo cáp quang từ trạm BGG522 đến MX (100-430) xã Tiền Phong, huyện yên Dũng, tỉnh Bắc Giang hạng mục: trồng cột Bê tông Viettel Bắc Giang Số 215/ĐT/BGG- Has/XL-2014 ngày 12/4/2014 8.687.800  
13B Trồng cột, kéo cáp quang từ trạm BGG522 đến MX (100-430) xã Tiền Phong, huyện yên Dũng, tỉnh Bắc Giang hạng mục: Kéo cáp quang Viettel Bắc Giang Số 216/ĐT/BGG- Has/XL-2014 ngày 12/4/2014 12,268,300  
14A Trồng cột, kéo cáp quang từ trạm BGG 522 Tiên phong- MX (BGG100-BGG111) Tiên Phong, H. Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Hạng mục: trồng cột BT Viettel Bắc Giang Số 217/ĐT/BGG-HAS/XL-2014 ngày 12/4/2014 14,861,000  
14B Trồng cột, kéo cáp quang từ trạm BGG 522 Tiên phong- MX (BGG100-BGG111) Tiên Phong, H. Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Hạng mục: Kéo cáp quang Viettel Bắc Giang Số 218/ĐT/BGG-HAS/XL-2014 ngày 12/4/2014 7,428,300  
15A Trồng cột, kéo cáp quang từ trạm BGG 489 TT Thắng-BGG337 H. Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Hạng mục; Trồng cột BT Viettel Bắc Giang Số 219/ĐT/BGG-HAS/XL-2014 ngày 12/4/2014 13,732,400  
15B Trồng cột, kéo cáp quang từ trạm BGG 489 TT Thắng-BGG337 H. Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Hạng mục; Kéo cáp quang Viettel Bắc Giang Số 220/ĐT/BGG-HAS/XL-2014 ngày 12/4/2014 37,200,900  
16 Gói thầu " Hộp ODF các loại" dự án " Mua sắm phụ kiện đợt 1 năm 2014 phục vụ phát triển thuê bao quang Cty dịch vụ vật tư   3,130,248,000  
17A Trồng cột, kéo cáp quang từ trạm BGG 509 Quảng Minh đến BGG 434 Trung Sơn, Việt Yên, T. Bắc Giang. Hạng mục: Trồng cột bê tông Viettel Bắc Giang 221/ĐT/BGG-HAS/XL-2014 ngày 12/4/2014 14,180,100  
17B Trồng cột, kéo cáp quang từ trạm BGG 509 Quảng Minh đến BGG 434 Trung Sơn, Việt Yên, T. Bắc Giang. Hạng mục: Kéo cáp quang Viettel Bắc Giang 222/ĐT/BGG-HAS/XL-2014 ngày 12/4/2014 32,369,700  
18A Cung cấp lắp đặt thiết bị Gpon. DA: Mua sắm tập trung thiết bị Gpon năm 2014 cho VNPT và DA: Xây dựng mạng Gpon khu vực Cty ĐTHN3 Viễn thông Hà Nội 23/HĐKT ngày 30/6/2014 26,149,456,548  
19A Trồng cột, kéo cáp quang từ trạm BGG509 xã Quang Minh, H. Việt Yên đến trạm BGG 009 TT Bích Động, H. Việt Yên, T. Bắc Giang. Hạng mục: Trồng cột Bê tông Viettel Bắc Giang 223/ĐT/BGG-HAS/XL-2014 ngày 12/04/2014 11,667,700  
19B Trồng cột, kéo cáp quang từ trạm BGG509 xã Quang Minh, H. Việt Yên đến trạm BGG 009 TT Bích Động, H. Việt Yên, T. Bắc Giang. Hạng mục: Trồng cột Bê tông Viettel Bắc Giang 224/ĐT/BGG-HAS/XL-2014 ngày 12/04/2014 38.641.900  
20A Trồng cột, kéo cáp quang từ trạm BGG0460-BGG494. Hạng mục: Trồng cột bê tông Viettel Bắc Giang 156/ĐT/BGG-HAS/XL-2014 ngày 11/03/2014 2.746.700  
20B Trồng cột, kéo cáp quang từ trạm BGG0460-BGG494. Hạng mục: Kéo cáp quang Viettel Bắc Giang 157/ĐT/BGG-HAS/XL-2014 ngày 11/03/2014 16.996.100  
21A Trồng cột, kéo cáp quang từ trạm BGG0057 đến trạm BGG006 H. Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Hạng mục: Trồng cột bê tông Viettel Bắc Giang 158/ĐT/BGG-HAS/XL-2014 ngày 11/03/2014 16.010.500  
21B Trồng cột, kéo cáp quang từ trạm BGG0057 đến trạm BGG006 H. Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Hạng mục: Kéo cáp quang Viettel Bắc Giang 159/ĐT/BGG-HAS/XL-2014 ngày 11/03/2014 21.810.000  
22 Gói thầu :"Splitter các loại", DA: Mua sắm phụ kiện đợt 1 năm 2014 pv phát triển thuê bao quang VT Hà Nội&Cty Dịch vụ Vật tư Số 02-2014/HĐKT/DVVT-HAS-ETS ngày 5/6/2014 5.857.159.000  
23A Trồng cột , kéo cáp quang từ trạm BGG526 Tam Tiếp,Yên Thế đến trạm BGG018 Tám Tiếp, Yên Thế, T.Băc Giang. HM: Trồng cột bê tông CN Viettel Bắc Giang 197/ĐT/BGG-HAS/XL_2014 ngày 27/03/2014 8.687.800  
24A Trồng cột, kéo cáp quang từ trạm BGG531 đến MX(BGG148-BGG351) Canh Nậu, Yên Thế, Bắc Giang. HM: Trồng cột bê tông CN Viettel Bắc Giang 225/ĐT/BGG-HAS/XL_2014 ngày 12/04/2014 18.970.600  
24B Trồng cột, kéo cáp quang từ trạm BGG531 đến MX(BGG148-BGG351) Canh Nậu, Yên Thế, Bắc Giang. HM: Kéo cáp quang CN Viettel Bắc Giang 226/ĐT/BGG-HAS/XL_2014 ngày 12/04/2014 15.562.800  
25A Trồng cột, kéo cáp quang từ trạm BGG460 đến BGG189. HM: Trồng cột bê tông CN Viettel Bắc Giang 227/ĐT/BGG-HAS/XL_2014 ngày 12/04/2014 4.578.200  
25B Trồng cột, kéo cáp quang từ trạm BGG460 đến BGG189. HM: Kéo cáp quang CN Viettel Bắc Giang 228/ĐT/BGG-HAS/XL_2014 ngày 12/04/2014 7.876.000  
26A Trồng cột, kéo cáp quang từ trạm BGG337 Lương Phong, Hiệp Hòa đến BGG006 Cửa hàng lương thực Hiệp Hòa, TT Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang. HM: trồng cột bê tông CN Viettel Bắc Giang 230/ĐT/BGG-HAS/XL_2014 ngày 12/04/2014 2.746.700  
26B Trồng cột, kéo cáp quang từ trạm BGG337 Lương Phong, Hiệp Hòa đến BGG006 Cửa hàng lương thực Hiệp Hòa, TT Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang. HM: kéo cáp quang CN Viettel Bắc Giang 229/ĐT/BGG-HAS/XL_2014 ngày 12/04/2014 55.836.000  
27 Xây dựng mới TBA Văn Phú 12 và nâng công suất TBA TT May 19-5 Công ty điện lực Hà Đông      
28 Mua sắm phụ kiện quang. DA:"Mua sắm tập trung cáp quang và phụ kiện cho các VT Tỉnh/Tp phía Bắc (Từ Thừa Thiên Huế trở ra) năm 2014 Viễn thông Hà Nội 27/HĐKT/Bộ chia quang-2014 ngày 11/7/2014 5.464.696.000  
29 HĐ " tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật" thuộc công trình Dịch chuyển CT Thông tin GPMB DA nâng cấp mở rộng QL1A_khu vực huyện Tĩnh Gia Viễn thông Thanh Hóa 01/2014/HĐ_TVTK ngày 03/4/2014 241.010.000  
33 Triển khai thi công công trình truyền dẫn tại chi nhánh Viettel Nghệ An theo chỉ thị 1517/CT-Vtnet-ĐHPTHT ngày 17/5/2014 CN Viettel Nghệ An 080401/ĐT/NAN-Hacisco/XL2014 ngày 08/4/2014 239.496.446  
34 Triển khai thi công công trình truyền dẫn tại chi nhánh Viettel Nghệ An theo chỉ thị 1517/CT-Vtnet-ĐHPTHT ngày 17/5/2014 CN Viettel Nghệ An 080401/ĐT/NAN-Hacisco/XL2014 ngày 08/4/2014 299.566.387  
35 Triển khai thi công 8 tuyến cáp trên địa bàn huyện Mỹ Lộc, vụ Bản phục vụ chương trình nâng cao PT mạng lưới trong T4 Viettel CN Viettel Nam Định   329.984.928  
36 Gói thầu: 080409-XL/GĐTRG/Cty Vtnet/2013. Xây dựng tuyến cáp quang kéo mối từ trạm HPGC19 tại Thị trấn Vĩnh Bảo, h.Vĩnh Bảo, Hải Phòng đến trạm biến áp 110kv tại Thị trấn Vĩnh Bảo, h.Vĩnh Bảo, Hải Phòng Cty Mạng lưới Viettel số 270410_ĐT/Tnet-HACISCO/XL2013 367.788.074  
37 Tư vấn giám sát thi công xây dựng CT: xd mạng truy nhập quang tại các TTVTTP Tĩnh Gia, Bỉm Sơn, Sầm Sơn, Hà Trung, Nga Sơn, Hằng Hóa, Hậu Lộc, Quảng Xương năm 2014 Viễn thông Thanh Hóa 256/2014/HĐ-TVGS ngày 12/5/2014 81.153.600  
38 Tư vấn khảo sát lập BC KT_KT, CT:Xây dựng mạng FTTX giai đoạn 2013-2015 KV công ty ĐT-HN3-TTVT Phúc Thọ Ban BCC 20/BCC_HAS/2014 ngày 27/5/2014    
39 Tư vấn khảo sát lập BC KT_KT, CT:Xây dựng mạng FTTX giai đoạn 2013-2015 KV công ty ĐT-HN3-TTVT Đan Phượng Ban BCC 19/BCC_HAS/2014 ngày 27/5/2014    
40 Triển khai t/c 12 tuyến cáp trên địa bàn huyện Ý Yên phục vụ chương trình nâng cao PT mạng lưới T5 Viettel Viettel Nam Định   498.707.644  
41 Xd mạng FTTX giai đoạn 2013-2015 khu vực Công ty điện thoại HN3_TTVT Quốc Oai ĐT3 43/2014/HĐXD/HN3_HACISCO 629.671.900  
42 Xây dựng mạng cáp quang cáp quang FTTX Gpon năm 2014 khu vực công ty DDTHN2_Các TTVT Thanh Trì, Cầu Giấy BQL các DA GTT_VTHN 15/2014/HĐXL ngày 11/6/2014 1.123.126.949  
43 Xd mạng FTTX giai đoạn 2013-2015 khu vực Công ty điện thoại HN3 TT Văn Thông Mỹ Đức Công ty  ĐT HN3 45/2014/HĐXD/HN3_HACISCO ngày 12/6/2014 541.049.300  
44 Xây dựng tuyến CQOON phục vụ CQ xuống xa và lúc k/v có nhu cầu thuê bao bẳng rộng tại huyện Đông Hưng, Hưng Hà, Thái Thụy, Quỳnh Phụ năm 2014. Số hiệu: 0214.08.C VT Thái Bình 50/HĐXD-2014 ngày 09/6/2014 527.531.319  
46 Xây dựng mạng truy nhập quang ODN cho TTVT Vinh, Cửa Lò ( đợt 1 )-VNPT Nghệ An năm 2014 VT Nghệ An 85/HĐ-2014 ngày 10/6/2014 345.013.900  
47 Xây dựng, bổ suy tuyến CQ đường trục Quế Phong-Châu Thôn ( đợt 1 ) - VNPT Nghệ An năm 2014 VT Nghệ An 86/HĐ-2014 ngày 10/6/2014 463.185.800  
48 Bảo dưỡng cột anten tự đứng 85m trạm VT trung tâm VT Thanh Hóa năm 2014 VT Thanh Hóa 456/2014/HĐ-BD ngày 16/6/2014 707.703.930  
49 Sửa chữa, bảo dưỡng 21 cột antena dây co cho các trạm BTS thuộc trung tâm VT Việt Trì, Thanh Ba, Hạ Hòa-2014 Viễn Thông Phú Thọ VT  Phú Thọ 48/2014/HĐXD-VNPT ngày 16/6/2014 570.563.400  
50 Mở rộng mạng CQ FTTX Trung tâm VT Lục Nam Viến Thông Bắc Giang 2014 VT Bắc Giang 772/2014/VTBG-Hacisco 274.536.900  
51 Gói thầu" Thi công xd" thuộc công trình "Mở rộng mạng cáp quang ODN khu vực PTA-BMY" Công ty ĐT Tây Thành Phố   580.167.098  
52 Công trình : Bảo dưỡng cột anten tự đứng trạm Viễn Thông Chợ kho thuộc Trung Tâm VT Tĩnh Gia Viễn thông Thanh Hóa 570/2014/HĐ-BD CAT ngày 10/7/2014 175.320.501  
53 CT: Mở rộng mạng cáp quang Ring 3 giai đoạn 2014-2015 khu vực Công ty Điện thoại HN1 BQL-BCC   702.055.826  
54 GT "Bảo dưỡng dây co" CT " Sửa chữa, bảo dưỡng anten cho các trạm VT năm 2014-VT Thanh Hóa Viễn thông Thanh Hóa   1.166.519.566  
55 Dự án mua sắm tập trung CQ và phụ kiện cho các VT tỉnh/thành phố phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra) năm 2014 Viễn thông Hà Nội   8.253.572.030  
56 Thi công xây lắp CT: Bảo dưỡng cột Anten dây co h=48m TTVT Thanh Miện tỉnh Hải Dương Viễn thông Hải Dương 63/2014/HĐXD 24.614.554  
56 Thi công xây lắp CT: Bảo dưỡng cột Anten tự đứng h=36m BĐ Hồng Quang huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương Viễn thông Hải Dương 64/2014/HĐXD 53.718.150  
55 Cải tạo chống xuống cấp các trường Mầm non trên địa bàn Quận hà Đông năm 2014 UBND Q.Hà Đông      
56 XD mạng truy nhập băng rộng kv các huyện Cẩm Khê, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thanh Ba, Tam Nông, Yên Lập, VT Phú Thọ đợt 1 2014 VT Phú Thọ 72/2014/HSSXL-VNPT-HACISCO ngày 12/8/2014 437.578.900  
57 XD mạng FTTX giai đoạn 2013-2015 KV cty DDTHN-TT Viễn thông Thường Tín Ban BCC 45/BCC-HAS/2014 ngày 14/8/2014 774.612.893  
58 GT "Thi công xây lắp" CT "Mở rộng mạng cáp quang Ring 3 khu vực Cty DDTHN3 giai đoạn 2014-2015" Ban BCC 47/BCC-Hacisco/2014 ngày 14/8/2014 610.486.302  
59 DI chuyển HTTT từ TĐ Quỳnh Lôi và TĐ Mai Hương tại vị trí HT sang vị trí TĐ Mai Hương mới_TTVT Giáp Bát ĐT HN 1 152/HĐXL/2014 ngày 13/8/2014 514.508.463  
60 GT số 20/2014/TH: Thi công kéo hàn nối cáp quang tại các tỉnh trên toàn quốc. DA: đầu tư mạng truy nhập băng rộng cố định tại Vĩnh Phúc Cty Viettel Vĩnh Phúc 1508-ĐTRR/CĐBR/VPC-HACISCO/XL2014 ngày 15/8/2014 718.220.240  
61 Gói thầu số: 20/2104/TH: Thi công kéo, hàn nối cq tại các tỉnh trên toàn quốc DA đầu tư mạng truy nhập băng thông rộng cố định tại Sơn La CN Viettel Sơn La-TĐVT Quân đội 001-ĐTRR/CĐBR/SLA-HACISCO/XL2014
Ngày 15/08/2014
209.177.525 25 ngày
62 Công trình trên CN Viettel Sơn La-TĐVT Quân đội 002-ĐTRR/CĐBR/SLA-HACISCO/XL2014
Ngày 01/10/2014
251.982.646 35 ngày
63 Công trình trên CN Viettel Sơn La-TĐVT Quân đội 003-ĐTRR/CĐBR/SLA-HACISCO/XL2014
Ngày 05/11/2014
309.093.195 45 ngày
64 Gói thầu số: 20/2104/TH: Thi công kéo, hàn nối cq tại các tỉnh trên toàn quốc DA đầu tư mạng truy nhập băng thông rộng cố định tại Tuyên Quang CN Viettel Tuyên Quang-TĐVT Quân đội 150801-ĐTRR/CĐBR/TQG-HACISCO/XL2014 ngày 15/8/2014 285.150.439 45 ngày
65 CT trên CN Viettel Tuyên Quang-TĐVT Quân đội 081001-ĐTRR/CĐBR/TQG-HACISCO/XL2014 ngày 08/10/2014 99.340.377 45 ngày
66 Gói thầu số: 20/2104/TH: Thi công kéo, hàn nối cq tại các tỉnh trên toàn quốc DA đầu tư mạng truy nhập băng thông rộng cố định tại Điên Biên CN Viettel Điện Biên-TĐVT Quân đội 150855-ĐTRR/CĐBR/ĐBN-HACISCO/XL2014 ngày 15/8/2014         250.051.609 45 ngày
67 Gói thầu số: 20/2104/TH: Thi công kéo, hàn nối cq tại các tỉnh trên toàn quốc DA đầu tư mạng truy nhập băng thông rộng cố định tại Lai Châu  CN Viettel Lai Châu-TĐVT Quân đội 011508-ĐTRR/CĐBR/LCU-HACISCO/XL2014 ngày 15/8/2014         422.333.748 45 ngày
68 CT trên CN Viettel Lai Châu-TĐVT Quân đội 010110-ĐTRR/CĐBR/LCU-HACISCO/XL2014 ngày 01/10/2014           94.410.572 20 ngày
69 CT trên CN Viettel Lai Châu-TĐVT Quân đội 011114-ĐTRR/CĐBR/LCU-HACISCO/XL2014 ngày 01/11/2014         341.870.582 20 ngày
70 Gói thầu số: 20/2104/TH: Thi công kéo, hàn nối cq tại các tỉnh trên toàn quốc DA đầu tư mạng truy nhập băng thông rộng cố định tại Yên Bái  CN Viettel Yên Bái-TĐVT Quân đội 01-ĐTRR/CĐBR/YBI-HACISCO/XL2014 ngày 15/8/2014         527.726.272 45 ngày
71 Gói thầu số: 20/2104/TH: Thi công kéo, hàn nối cq tại các tỉnh trên toàn quốc DA đầu tư mạng truy nhập băng thông rộng cố định tại Hà Giang  CN Viettel Hà Giang-TĐVT Quân đội 15814-ĐTRR/CĐBR/YBI-HACISCO/XL2014 ngày 15/8/2014         457.660.939 45 ngày
72 Gói thầu số: 20/2104/TH: Thi công kéo, hàn nối cq tại các tỉnh trên toàn quốc DA đầu tư mạng truy nhập băng thông rộng cố định tại Phú Thọ  CN Viettel Phú Thọ-TĐVT Quân đội 182/ĐT/PTO-HACISCO/XL2014 ngày 15/8/2014         445.689.051 60 ngày
73 Công trình trên CN Viettel Phú Thọ-TĐVT Quân đội 188-ĐTRR/CĐBR/PTO-HACISCO/XL2014 ngày 05/10/2014         414.214.167 60 ngày
74 Công trình trên CN Viettel Phú Thọ-TĐVT Quân đội 193-ĐTRR/CĐBR/PTO-HACISCO/XL2014 ngày 01/11/2014         587.188.894 60 ngày
75 Gói thầu số: 20/2104/TH: Thi công kéo, hàn nối cq tại các tỉnh trên toàn quốc DA đầu tư mạng truy nhập băng thông rộng cố định tại Lào Cai  CN Viettel Lào Cai-TĐVT Quân đội 04-ĐTRR/CĐBR/LCI-HACISCO/XL2014 ngày 15/8/2014         326.827.994 45 ngày
76 DI chuyển HTTT PV GPMB xd đoạn đường từ Quốc lộ 3 đến XN TĐ Bắc Phú thuộc TTVT Sóc Sơn ĐT1      
77 Sửa chữa, Xây bệ lắp đặt tổng đài outdoor và HLH kéo cáp tại số 60 An Dương phục vụ GPMB XD Cầu Nhật Tân ĐT2 Số 272/HĐXL,2014 ngày 08/09/2014         215.762.064 40 ngày
78 "Phần hộp cáp quang" của Gói thầu "mua sắm phụ kiện quang" DA: "mua sám cáp quang và phụ kiện cho VT tỉnh/thành phố phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra) đợt 2 năm 2014" VT Hà Nội Số 54/HĐKT/Hopcapquang2-2014
Ngày 14/10/2014
     9.337.731.700 180 ngày
79 Sửa chữa, hợp lý hóa mạng cáp quang khu vực TT VT Thượng Đình, Thanh Trì, Kim Liên ĐT2 Số 270/HĐNT,2014 ngày 08/09/2014    
80 Sửa chữa, hợp lý hóa mạng cáp quang khu vực TT VT Hùng Vương ĐT2 Số 275/HĐNT,2014 ngày 08/09/2014    
81 Sửa chữa, hợp lý hóa mạng cáp quang khu vực TT VT Hùng Vương ĐT2 Số 288/HĐXL.2014/HACISCO
Ngày 08/10/2014
        425.781.000 120 ngày
82 Thi công xây dựng phần không chuyên điện thuộc dự án: “XDM lộ ra Hoàng Mai trạm Gò Vấp 2 năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 4446/2014/HĐ-PCGV-LD HACISCO-Sao Nam
Ngày 15/09/2014
     3.773.454.386 90 ngày
83 "Phần hộp cáp quang" của Gói thầu "mua sắm phụ kiện quang" DA: "mua sám cáp quang và phụ kiện cho VT tỉnh/thành phố phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra) đợt 2 năm 2014" VT Hà Nội Số 55/HĐKT/Bochiaquang2-2014
Ngày 14/10/2014
     6.967.852.100 180 ngày
84 Thi công xây dựng phần không chuyên điện thuộc dự án: “XDM lộ ra Đức Hiệp trạm Gò Vấp 2 năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 4447/2014/HĐ-PCGV-LD HACISCO-Sao Nam
Ngày 15/09/2014
  12.042.427.916 90 ngày
85          
86 Gói thầu: “Cung cấp, lắp đặt thiết bị GPON (đợt 2) cho VNPT ”
Thuộc dự án: “Mua sắm tập trung thiết bị GPON (đợt 2) năm 2014 cho VNPT”
BQL DA VT TP. HCM Số 3450/HĐKT/VNPT.TPHCM-HACISCO & CT-IN/2014
Ngày 12/09/2014
  45.123.697.749 Từ ngày ký đến hết ngày 20/11/2014
87 Xây dựng hạ tầng VT cung cấp dv VT - CNTT băng rrộng tại tổ hợp Huyndai Hillstate Quận Hà Đông ĐT3 Số 90/2014/HĐXD/HN3-HACISCO
Ngày 25/09/2014
        190.226.272 30 ngày
88 “Di chuyển tổng đài Mai Hương”. ĐT1 số 226/HĐXL.2014 ngày 25 tháng 09 năm 2014          850.480.446 01/10/2014 đến 29/12/2014
89 Phụ lục HĐ trên   Ngày 23/10/2014    
90 Tuyến cáp quang dọc Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên” Công ty VT liên tỉnh (VTN) 0810/2014/VTN-HACISCO ngày 08 tháng 10 năm 2014          892.209.508 12 tuần
91 “Sửa chữa, hợp lý hóa mạng cáp quang tổng đài Láng Hạ, Láng Thượng, Huỳnh Thúc Kháng, Hoàng Cầu A, VPS”. ĐT2 286/HĐXL.2014 ngày 10 tháng 10 năm 2014          508.485.000 120 ngày
92 Gói thầu: Thiết bị đầu cuối cho OLT GPON ZTE Thuộc công trình: Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối cho các Tỉnh phía Bắc
để PTTB trên thiết bị GPON ZTE
VT Hà Nội Số 64/HĐKT
Ngày 27/10/2014
     7.012.049.000 90 ngày 
93 Sửa chữa và bảo dưỡng cột Anten BTS tại Công ty DDTHN3 năm 2014 ĐT3 Số 97/2014/HN3-HACISCO
Ngày 28/10/2014
        247.657.194 30 ngày
94 Gói thầu: Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối cho các Viễn thông tỉnh, thành phố phía Nam để phát triển thuê bao trên hệ thống GPON-ZTE Thuộc dự toán: Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối cho các Viễn thông tỉnh, thành phố phía Nam để phát triển thuê bao trên hệ thống GPON-ZTE.
TT cung ứng vật tư - VT TP. HCM  Số 14/HĐKT/CUVT-HACISCO&CT-IN/2014
Ngày    /10/2014
  11.105.349.200 60 ngày
95 Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị mở rộng 13 OLT GPON Thuộc dự án: Mở rộng dung lượng mạng GPON khu vực Công ty Điện thoại Hà Nội 3 Ban QL DA các CTTT 1 - VT Hà Nội Số 68/HĐKT
Ngày 06/11/2014
     1.494.502.900 90 ngày
96 Tư vấn khảo sát, lập BCKT kỹ thuật CT: XD mạng cáp quang FTTX GPON giai đoạn 2013-2015 (đợt 2) khu vực TTVT Mê Linh (cũ) Ban BCC Số 55/BCC-HAS/2014
Ngày 29/10/2014
          62.433.800 30 ngày
97 Tư vấn khảo sát, lập BCKT kỹ thuật CT: XD mạng cáp quang FTTX GPON giai đoạn 2013-2015 (đợt 2) khu vực TTVT Nam Thăng Long Ban BCC Số 53/BCC-HAS/2014
Ngày 07/10/2014
        202.729.211 30 ngày
98 Sửa chữa, cải tạo CSHT trạm BTS Phan Bá Vành - Hà Nội TT thông tin di động KV1 - Cty thông tin di động Số 1447/2014/HĐ-SCCT/VMS1-TP
Ngày 23/10/2014
        191.062.279 90 ngày
99 Kéo mới các tuyến quang để kết nối trung tâm IDC của VDC tại khu công nghiệp Nam Thăng Long Ban QL DA các CTTT 1 - VT Hà Nội Số 69/2014/HĐXL ngày 07 tháng 11 năm 2014          362.147.187 90 ngày
100 Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: “Xây dựng mạng cáp quang FTTX - GPON giai đoạn 2013-2015 (đợt 2) khu vực Trung tâm Viễn thông Đan Phượng”. Ban QL DA các CTTT 2 - VT Hà Nội Số 66/BQLDA2/HAS/2014ngày 05 tháng 11 năm 2014            88.254.369 45 ngày
101 Tháo dỡ, di chuyển anten và phi đơ của tháp anten Đài THVN tè Hà Nội đến Bình Dương Trung tâm kỹ thuật truyền hình phát sóng Số 1811/2014/HĐXL.TDPS-HACISCO
Ngày 18/11/2014
        981.316.017 45 ngày
102 Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: “Xây dựng mạng ODN gđ 2013-2015 (đợt 2) KVTTVT Gia lâm Ban QL các DACTTT2 Số 77/BQLDA2-HAS/2014         108.959.000 30 ngày
103 Phần KL 03 trạm thu phí km 48+890 (IC07) km 66+303 (IC09) và km 114+100 (IC12). DA: Tuyến cq trên đường cao tốc Nội Bài_Lào Cai Công ty CP đầu tư phát triển xd Hồng Hà Số 212/2014/HĐXL ngày 02/12/2014  1,128,500,742  90 ngày
104 Thiết bị đầu cuối cho hệ thống GPON-ZTE (pha4) VT Hà Nội Số 95/HĐKT ngày 26/12/2014       41.541.430.700  
105 Gói thầu OTB8FO & bộ chia quang lắp trong MX dự án mua sắm cáp quang&phụ kiện cho các VT tỉnh/TP phía Bắc đợt 4 năm 204 VT Hà Nội Số 80/HĐKT Splitter MX_OTB 8F_4/2014 ngày 10/12/2014            897.160.000  
106 Phần hộp cáp quang của gói thầu "Mua sắm phụ kiện quang" dự án "Mua sắm cáp quang&phụ kiện cho các VT tỉnh/TP phía Bắc đợt 4 năm 2014  VT Hà Nội Số 81/HĐKT/Hopcapquang_2014                4.620.385  
107 Phần hộp chia quang của gói thầu "Mua sắm phụ kiện quang" dự án "Mua sắm cáp quang&phụ kiện cho các VT tỉnh/TP phía Bắc đợt 4 năm 2014  VT Hà Nội Số 82/HĐKT/Hopcapquang_2014         6.641.268.700  
108 Phần hộp cáp quang của gói thầu "Mua sắm phụ kiện quang" dự án "Mua sắm cáp quang&phụ kiện cho các VT tỉnh/TP phía Bắc đợt 5 năm 2014  VT Hà Nội Số 99/HĐKT/Hopcapquang/D5_2014  7,406,190,000   
109 Phần bộ chia quang lắp trong MX/OTB của gói thầu "Gói phụ kiện quang" DA "Mua sắm cap quang và phụ kiện cho cacsVT tỉnh/TP phía Bắc đợt 5 năm 2014 VT Hà Nội Số 100/HĐKT/Bochiaquang/D5_2014            210.845.000  
110 Phần hộp chia quang của gói thầu "Mua sắm phụ kiện quang" dự án "Mua sắm cáp quang&phụ kiện cho các VT tỉnh/TP phía Bắc đợt 5 năm 2014  VT Hà Nội Số 101/HĐKT/Bochiaquang/D5_2014         6.176.526.000  
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ