THÀNH TÍCH CÔNG TY
Danh sách hợp đồng kinh tế năm 2016

 

STT Tên công trình Chủ đầu tư Số HĐKT  Giá trị HĐ sau thuế  Tiến độ thi công
1 Xây dựng mạng phân phối cáp quang FTTX/GPON bổ sung 2015-2016 (đợt 4 giai đoạn 1) khu vực đội VT Thanh Trì-TTVT3 Ban QL các DA CTTT1-VNPT Hà Nội Số 03/2016/HĐXL ngày 11/1/2016                   363.603.900  60 ngày 
2 gói thầu số 301210-ĐT/CĐT/HNI/2015: “Triển khai tuyến kéo cáp (3 công trình) phục vụ mở rộng mạng truyền dẫn trên địa bàn VIETTEL Sóc sơn, Mê Linh” thuộc Dự án: “Đầu tư mở rộng mạng truyền dẫn Viettel năm 2015”. Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội. số 040110-ĐT/HNI-HACISCO/ĐTPT/XL2016 ngày 04 tháng 01 năm 2016                       45.466.225  90 ngày 
3 Xây dựng mạng phân phối cáp quang FTTX/GPON bổ sung 2015-2016 (đợt 4 giai đoạn 1) khu vực Hà Đông-TTVT7 Ban QL các DA CTTT2-VNPT Hà Nội Số 01/BQLDA2-HAS/2016 ngày 12/1/2016                   674.827.000  90 ngày 
4 Xây dựng mạng phân phối cáp quang FTTX/GPON bổ sung 2015-2016 (đợt 4 giai đoạn 1) Khu vực Host Hà Đông, Văn Phú-TTVT7 Ban QL các DA CTTT2-VNPT Hà Nội Số 02/BQLDA2-HAS/2016 ngày 12/1/2016                   535.415.000  90 ngày 
5 Hạ ngầm các tuyến cáp VT dọc đường QL6A (đoạn Phùng Khoang-Bala) Quận Hà Đông-TTVT7 Ban QL các DA CTTT2-VNPT Hà Nội Số 79/BQLDA2-HAS/2016 ngày 01/07/2016                   569.303.000  60 ngày 
6 Xây dựng mạng cáp quang FTTX/GPON bổ sung năm 2015-2016 (đợt 4-giai đoạn 1) khu vực Sơn Tây, Xuân Khanh và Sơn Lộc-TTVT8 Ban QL các DA CTTT2-VNPT Hà Nội Số 04/BQLDA2-HAS/2016 ngày 15/1/2016                   984.518.000  90 ngày 
7 Xây dựng hạ tầng VT phục vụ tòa nhà N02-T1 Ngoại giao Đoàn Ban QL các DA CT Kiến trúc-VNPT Hà Nội Số 07/2016/HĐXD ngày 28/1/2016                   244.952.825  20 ngày 
8 Mở rộng mạng 3G Vinaphone tại 03 TTVT thuộc VT Thanh Hóa năm 2016 VT Thanh Hóa Số 001/2016/HĐ-KSLA/VTTH-HACISCO                   412.147.531  30 ngày 
9 Xây dựng mạng phân phối cáp quang FTTX/GPON bổ sung 2015-2016 (đợt 4-giai đoạn 1) khu vực TTVT1-Các tổng đài Phú Thụy, Kim Sơn và Lệ Chi Ban QL các DA CTTT1-VNPT Hà Nội Số 11/2016/HĐXL                   846.345.090  90 ngày 
10 Xây dựng mạng phân phối cáp quang FTTX/GPON bổ sung 2015-2016 (đợt 4-giai đoạn 1) khu vực TTVT1-Các tổng đài Đặng Xá, Đại học Nông nghiệp 1, Trần Cung Ban QL các DA CTTT1-VNPT Hà Nội Số 12/2016/HĐXL                   601.881.624  90 ngày 
11 Bảo dưỡng và sơn cột anten BTS tại Núi Bé và UBND xã Hữu Văn huyện Chương Mỹ TTVT7 Số 203/2016/HĐXD                      73.019.434  30 ngày 
12 Bảo dưỡng và sơn cột anten BTS xã Hoàng Diệu, Học viện Quân Y & trạm VT Ngãi Cầu-TTVT7 TTVT7 Số 202/2016/HĐXD                      73.019.131  30 ngày 
13 Bảo dưỡng và sơn cột anten BTS xã  Hồng Phong & BĐVH xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ TTVT7 Số 201/2016/HĐXD                      72.097.962  30 ngày 
14 Xây dựng hệ thống cống bể và cáp chôn khu công nghiệp Nam Hà Nội Ban QL các DA CT Kiến trúc-VNPT Hà Nội số 260/2016/HĐXL ngày 19 tháng 02 năm 2016                 1.254.141.998  75 ngày 
15 Hộp Splitter vỏ nhựa (SC/APC) DA:"Mua sắm tập trung bộ chia quang vỏ nhựa và module chia quang phục vụ nhu cầu PTTB năm 2015, 2016 của VNPT HN" Công ty Dịch vụ Vật tư Số 03_2016/HĐKT/DVVT-HAS-ORITECH                3.130.447.980  Năm 2016 
16 “Thi công hạ tầng Viễn thông tại khu Công nghệ Cao SHTP ” thuộc Dự án: “Mua sắm thường niên năm 2015”. CN Công ty Cổ phần Hạ Tầng Viễn thông CMC (Tp.HN). số 160216/HĐKT/Hacisco-CMCTel/2016 ngày 16 tháng 02 năm 2016                1.342.533.016  20 ngày 
18 Xây dựng mạng phân phối cq FTTX/GPON bổ sung 2015-2016 (đợt 4-gđ 2) kv trung tâm Viễn thông 8-Đội VT Sơn Tây Ban QL các DA CTTT1-VNPT Hà Nội Số 15/2016/HĐXL ngày 16./2/2016                   282.354.684  90 ngày 
19 XD hệ thống ganivo và mạng phân phối cáp quang pv pttb tại khu phố mới: Ô Chợ Dừa, Xã Đàn, Hoàng Cầu, Thái Hà, Yên Lãng Ban QL các DA CTTT1-VNPT Hà Nội Số 17/2016/HĐXL ngày 19/2/2016                2.511.321.892  90 ngày 
20 Xây dựng mạng phân phối cáp quang FTTX/GPON bổ sung 2015-2016 (đợt 4-gđ 2) khu vực TTVT8-Đội VT Đan Phượng Ban QL các DA CTTT1-VNPT Hà Nội Số 19/2016/HĐXL                   243.903.990  90 ngày 
21 Xây dựng mạng phân phối cáp quang FTTX/GPON bổ sung 2015-2016 (đợt 4-gđ 2) khu vực TTVT8-Trạm VT Việt Mông Ban QL các DA CTTT1-VNPT Hà Nội Số 33/2016/HĐXL                   351.610.115  90 ngày 
23 Gói thầu: lắp đặt thiết bị 3G thuộc CT: Lắp đặt thiết bị 3G tỉnh Lào Cai năm 2016 VT Lào Cai Số:     /HĐ/2016/HĐXD ngày 14/3/2016                   608.294.897  25 ngày 
24 Kéo cáp quang pv quang hóa trạm BTS và wifi Chùa Hương Ban QL các DA CTTT1-VNPT Hà Nội Số 62/2016/HĐXL ngày 22/3/2016                      77.281.129  20 ngày 
25 XD hạ tầng cáp quang cho tòa nhà hỗn hợp AZ SKY khu đô thị Định Công Hoàng Mai Hà Nội Ban QL các DA CT Kiến trúc-VNPT Hà Nội Số 888/2016/HĐXL ngày 14 tháng 06 năm 2016                   815.784.000  90 ngày 
26 XD hạ tầng VT tại DA khu nhà ở để bán cho cán bộ chiến sỹ viện KHHS-Bộ Công An, tòa nhà B Ban QL các DA CT Kiến trúc-VNPT Hà Nội Số 507/2016/HĐXL ngàu 06/04/2016                   203.496.700  90 ngày 
27 XD hệ thống gani vô mới hạ ngầm tuyến cáp tại khu tái định cư đường 5 kéo dài TTVT1 Ban QL các DA CTTT2-VNPT Hà Nội Số 44/BQLDA2-HAS/2016 ngày 5/4/2016                1.219.164.503  90 ngày 
28 Gói thiết bị OLT-GPON năm 2016 cho vùng 59 VNPT tỉnh thành phố thuộc kế hoạch mua sắm "Trang thiết bị OLT-GPON năm 2016 cho vùng 59 VNPT tỉnh, TP" VNPT Hà Nội Số 78/HĐKT             190.457.158.540  365 ngày 
29 Bảo dưỡng cột Anten tự đứng tại TTVT Tĩnh Gia và Triệu Sơn năm 2016 (chuyển từ KH 89/15 sang) VT Thanh Hóa Số 01/2016/HĐ-BDCAT ngày 05/03/2016                   185.545.826  60 ngày 
30 Xây dựng mạng phân phối cáp quang FTTx/GPON bổ sung 2015-2016 (đợt 4-giai đoạn 2) khu vực Trung tâm Viễn thông 6 - Đội VT Thanh Oai Ban QL các DA CTTT1-VNPT Hà Nội Số 76/2016/HĐXL ngày 26 tháng 04 năm 2016                    714.877.132  90 ngày 
31 Hệ thống các tuyến cống bể, tuyến cột, tuyến cáp đồng và cáp quang trong phạm vi GPMB thuộc dự án: "Cải tạo, nâng cấp QL18A đoạn Hạ Long - Mông Dương trên địa bàn TP Cẩm Phả" từ Km 135+025 - Km 144+500 VT Quảng Ninh Chưa HĐ    
32 Khảo sát lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật dự án: "Khảo sát và lắp đặt thiết bị NodeB 3G tại 31 trạm trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2015" VT Hà Giang số 08/HĐ-TVXD ngày 01/03/2016                   143.243.000  20 ngày 
33 Xây dựng mạng phân phối cáp quang FTTX/GPON bổ sung 2015-2016 (đợt 4-giai đoạn 2) khu vực Trung tâm Viễn thông 1-Các tổng đài Kim Lan, Kiêu Kỵ, Phú Thụy, Phù Đổng. Ban QL các DA CTTT1-VNPT Hà Nội Số 79/2016/HĐXL ngày 29/04/2016                   854.598.815  90 ngày 
34 Cung cấp thiết bị cho thiết bị 3G hệ thống vô tuyến mạng lưới Vinaphone tại 7 tỉnh phía Bắc năm 2015. Gói thầu: "Cung cấp và thiết kế kỹ thuật cho thiết bị 3G hệ thống vô tuyến VNPT Technology Số REA/2001/2016/HĐKT/VNPTTECH-HACISCO ngày 20/01/2016                   110.115.720  10 tuần 
35 Xây dựng mạng phân phối cáp quang FTTX/GPON bổ sung 2015-2016 (đợt 4-giai đoạn 2) khu vực Trung tâm Viễn thông 1-Các tổng đài Trâu Quỳ, DDHNN, Đa Tốn, Bát Tràng. Ban QL các DA CTTT1-VNPT Hà Nội Số 80/2016/HĐXL ngày 29/04/2016                   994.596.471  90 ngày 
36 Xây dựng hạ tầng cáp quang để cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin cho dự án nhà ở xã hội Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội Ban QL các DA CT Kiến trúc-VNPT Hà Nội Số 637/2016/HĐXL ngày 25/04/2016                   755.130.000  120 ngày 
37 Xây dựng mạng phân phối cáp quang FTTX/GPON bổ sung 2015-2016 (đợt 4-giai đoạn 2) khu vực Trung tâm Viễn thông 3-Các tổng đài Hoàng Liệt, Tứ Hiệp, Yên Sở, Thúy Lĩnh. Ban QL các DA CTTT1-VNPT Hà Nội Số 81/2016/HĐXL ngày 09/05/2016                   834.416.378  90 ngày 
38 Xây dựng mạng phân phối cáp quang FTTX/GPON bổ sung 2015-2016 (đợt 4-giai đoạn 2) khu vực Trung tâm Viễn thông 3-Các tổng đài Tam Hiệp, Cầu Bươu. Ban QL các DA CTTT1-VNPT Hà Nội số 08/HĐ-TVXD ngày 01/03/2016                   950.514.613  90 ngày 
39 Xây dựng mạng phân phối cáp quang FTTx/GPON bổ sung 2015-2016 (đợt 4-giai đoạn 2) khu vực Tổ viễn thông 1 và 4 - Đội viễn thông Nam Thăng Long - TTVT9 Ban QL các DA CTTT2-VNPT Hà Nội Số 47/BQLDA2-HAS/2016 ngày 29 tháng 04 năm 2016                    483.483.000  90 ngày 
40 Gói thầu "Xây lắp mạng cáp quang" thuộc kế hoạch "Nâng cấp cải tạo mạng cáp quang tại Hà Nội" VTV Cáp Số 43/2016/HĐXL/VTVcab - Hacisco                   745.241.534  120 ngày 
41 Xây dựng mạng phân phối cáp quang FTTX/GPON bổ sung 2015-2016 (đợt 4-giai đoạn 2) khu vực Trung tâm Viễn thông 1-Các tổng đài Yên Viên, Yên Thường, Ninh Hiệp. Ban QL các DA CTTT1-VNPT Hà Nội Số 85/2016/HĐXL ngày 16/05/2016                   990.045.291  90 ngày 
42 Xây dựng mạng phân phối cáp quang FTTx/GPON bổ sung 2015 – 2016 (đợt 4 – giai đoạn 1) Khu vực  Trung tâm Viễn thông 6 - Đội viễn thông Phú Xuyên Ban QL các DA CTTT1-VNPT Hà Nội Số 96/2016/HĐXL
ngày 14/6/2016
                  751.729.916  90 ngày 
43 Gói thầu thi công xây lắp thuộc dự án Chỉnh trang, thanh thải dây thông tin treo trên cột điện lực sau TBA Lũng Kênh 1 và Lũng Kênh 2 Công ty Điện lực Hoài Đức Số 02/HĐ-XL-2016 ngày 20/05/2016                   186.610.702  30 ngày 
44 Xây dựng mạng phân phối cáp quang FTTx/GPON bổ sung 2015-2016 (đợt 4 - giai đoạn 2) khu vực Sóc Sơn, Phủ Lỗ, Xuân Giang, Bắc Sơn - TTVT5 Ban QL các DA CTTT2-VNPT Hà Nội Số 60/BQLDA2-HAS/2016)                   718.563.453  90 ngày 
45 Gói thầu "EPC-BSS Equipment" thuộc dự án "Mở rộng dung lượng vầ vùng phủ sóng cho mạng lưới RAN tại các tỉnh Miền Trung và Tây Nam Bộ của Mobifone giai đoạn 2014-2015 VNPT Technology REA/2016/HĐKT/VNPTTech-Hacisco                2.917.600.620  20 tuần 
46          
47 Thi công lắp đặt mạng Gpon huyện Bát Xát, Văn Bàn, Bắc Hà, Bảo Yên, Mường Khương, thuộc dự án Mạng truy nhập quang thụ động GPON của VNPT Lào Cai năm 2016 VNPT Lào Cai Số 306/2016/HĐXD ngày 03/06//2016
                  800.257.508  40 ngày 
48 Cung cấp vật tư thi công xây lắp công trình phần không chuyên điện thuộc 02 dự án "Ngầm hóa lưới điện khu vực đường Lê Thúc Hoạch - Chi nhánh Viễn thông Tân Bình" Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM-Công ty Điện lực Tân Phú Số 976/2016/HĐ-PCTP-HCC  824.162.714   270 ngày 
49 Gói thầu "Thi công xây dựng hầm cống & tái lập thuộc DA "Ngầm hóa tuyến đường Lê Phúc Hoạch - Chi nhánh Viễn thông Tân Bình của Công ty Điện thoại Tây Thành Phố" BQLDA Tây Thành phố - Cn Tập đoàn VNPT- VT HCM Số 331-XL16/HĐ-QLDAT-DAXD  2.311.714.097   90 ngày 
50 Xây dựng mạng phân phối cáp quang FTTX/GPON bổ sung 2015-2016 (đợt 4 gđ 2) khu vực TTVT6 - Đội VT Thường Tín Ban QL các DA CTTT1-VNPT Hà Nội Số 95/2016/HĐXL  684.855.128   90 ngày 
51 Hạng mục: Hệ thống nguồn điện và phụ trợ TĐ Bắc Cầu, tên CT :"Sửa chữa, cải tạo nhà trạm, hệ thống nguồn điện và phụ trợ TĐ Bắc Cầu, phục vụ GPMB dự án xây dựng đường trên đê Tả Hồng Hữu nối từ cầu Chương Dương đến đường 5 kéo dài - LB - HN Trung tâm VT1-VT HN Số 24/HDDXL-2016                      34.022.047  30 ngày 
52 HĐKT: Gói thầu "Hộp phối quang vỏ nhựa" dự án "Mua sắm hộp phối quang vỏ nhựa phục vụ thay thế, lắp đặt trên hệ thống cột điện lực" Công ty Dịch vụ Vật tư Số 13/2016/DVVT-HACISCO                   532.045.800  40 ngày 
53 Mở rộng mạng truy nhập cáp quang FTTx-GPON khu vực trạm Viễn thông Uông Bí, Bắc Sơn và Nam Khê, Vàng Danh, Phương Đông và Phương Nam, Trung Tâm Viễn thông 2, Viễn thông Quảng Ninh (đợt 1 năm 2016) VT Quảng Ninh Số 21/2016/HĐKT
ngày 20/6/2016
                  964.238.000  90 ngày 
54 Gói thầu Xây lắp mạng cáp quang thuộc kế hoạch: Nâng cấp cải tạo mạng cáp quang tại Hà Nội (Hub Đại Từ - Giai đoạn 1) VTV Cáp Số 54/2016/HĐXL/VTVcab - Hacisco ngày 05/07/2016                   686.822.543  120 ngày 
55 Gói thầu Hoàn trả thuộc dự án Xây dựng hệ thống Ganivo mới, hạ ngầm tuyến cáp tại khu tái định cư đường 5 kéo dài -  Trung tâm viễn thông 1 Ban QL các DA CTTT2-VNPT Hà Nội Số 71/BQLDA2-HAS/2016 ngày 08/06/2016                   625.923.200  90 ngày 
56 Mở rộng mạng cáp quang FTTH đợt 1 Trung tâm Viễn thông Phú Bình Viễn thông Thái Nguyên năm 2016 Viễn thông Thái Nguyên Số 1188/2016/HĐXL                   261.062.028  60 ngày 
57 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình: Lắp đặt thiết bị truy nhập vô tuyến 3G mạng Vinaphone khu vực huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Lay, Mường Nhé, Nậm Pồ VNPT Điện Biên năm 2016 VT Điện Biên 230/2016/HĐTV
 ngày 18/3/2016
                  257.202.000  30 ngày 
58 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình: Lắp đặt thiết bị truy nhập vô tuyến 3G mạng Vinaphone khu vực huyện Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Ẳng, Mường Chà và TP Điện Biên Phủ VNPT Điện Biên năm 2016 VT Điện Biên 300/2016/HĐTV
 ngày 6/4/2016
                  257.202.000  30 ngày 
59 Cung cấp hàng hóa và thi công xây lắp dự án "Xây dựng mới các TBA trên địa bàn quận Hà Đông năm 2016 - đợt 4" Điện lực Hà Đông Số 16/2016/HĐXL-C16-Hacisco ngày 08/07/2016                3.121.641.154  60 ngày 
60 Xây dựng CSHT trạm BTS Phố Mới, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang năm 2016 Viễn thông
Bắc Giang
Số 130/2016/HĐKT/VNPTBG-HCC ngày 10/5/2016 367207366 60 ngày
61 Xây dựng CSHT cho trạm KV BTS Lạc Gián huyện Yên Dũng VT Bắc Giang Viễn thông
Bắc Giang
Số 153/2016/HĐKT/VNPTBG-HCC ngày 02/6/2016 348813793 60 ngày
62 Xây dựng CSHT cho trạm KV Núi Ô huyện Yên Dũng VT Bắc Giang Viễn thông
Bắc Giang
Số 172/2016/HĐKT/VNPTBG-HCC ngày 22/6/2016 440574326 60 ngày
63 Xây dựng CSHT trạm BTS thôn Bình An, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang năm 2016 Viễn thông
Bắc Giang
Số 173/2016/HĐKT/VNPT BG-HAS ngày 23/06/2016                   648.148.600 60 ngày
64 Bảo dưỡng 05 cột Anten BTS năm 2016 – Trung tâm Viễn thông 7 TTVT 7 Số 6416/TT7-HAS
ngày 04/7/2016
175537856 45 ngày
65 Gói thầu 01: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị cho trường MN Hà Trì, Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội thuộc dự án " Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị cho các trường học trên dịa bàn quận Hà Đông, TP Hà Nội" BQLDA KĐT Mỗ Lao Số 16/2016/HĐ-BDAML 3459634550 45 ngày
66 Gói thầu 01: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị cho trường MN Đồng Dương, Đồng Mai, Quận Hà Đông, Hà Nội thuộc dự án " Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị cho các trường học trên dịa bàn quận Hà Đông, TP Hà Nội" BQLDA KĐT Mỗ Lao Số 14/2016/HĐ-BDAML 406513000 45 ngày
67 Gói thầu 01: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị cho trường MN khu vực Đồng Hoàng, P. Đồng Mai, Quận Hà Đông, Hà Nội thuộc dự án " Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị cho các trường học trên dịa bàn quận Hà Đông, TP Hà Nội" BQLDA KĐT Mỗ Lao Số 15/2016/HĐ-BDAML 3853107880 45 ngày
68 Gói thầu thi công xây lắp và cung cấp vật liệu thuộc công trình Đầu tư mạng cáp quang GPON các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập - VT Lạng Sơn năm 2016 VT Lạng Sơn Số 108/HĐXL-VTLS ngày 30/06/2016 387343446 90 ngày
69 Xây dựng hạ tầng viễn thông phục vụ khu nhà liền kề dự án khu đô thị Nam đường 32 Ban QL các DA CT Kiến trúc-VNPT Hà Nội Số 05/2016/HĐXL ngày 19/07/2016 442554000 90 ngày
70 Xây dựng hạ tầng viễn thông phục vụ dự án khu Đô thị Mai Trai, Nghĩa Phủ, Sơn Tây Ban QL các DA CT Kiến trúc-VNPT Hà Nội Số 15/2016/HĐXL ngày 25/08/2016 755624824 90 ngày
71 Bảo dưỡng cột Anten dây co tại TTVT Cẩm Thủy, Lang Chánh, Quan Sơn và Quan Hóa năm 2016 VT Thanh Hóa Số 02/2016/HĐ-BDCAT/VTTH-HAS ngày 16/6/2016 214388532 45 ngày
72 Bảo dưỡng cột Anten dây co tại TTVT Như Thanh, Như Xuân và Thường Xuân năm 2016 VT Thanh Hóa Số 03/2016/HĐ-BDCAT/VTTH-HAS ngày 14/7/2016  233192091 45 ngày
73 Mở rộng mạng cáp quang GPON huyện Yên Thế - VNPT Bắc Giang năm 2016 Viễn thông
Bắc Giang
Số 01-YT/2016/HĐKT/VTBG-HAS
ngày 05/4/2016
937592700 120 ngày
74 Xây dựng hạ tầng cáp quang phục vụ dự án nhà ở kinh doanh kết hợp dịch vụ thương mại tại ô đất 2.6 No, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.  Ban QL các DA CT Kiến trúc-VNPT Hà Nội Số 27/2016/HĐXL ngày 18/10/2016 398215806 30 ngày
75 Gói thầu Xây lắp mạng cáp quang thuộc kế hoạch: Nâng cấp cải tạo mạng cáp quang tại Hà Nội (Phần Headend VTV) VTV Cáp Số 75/2016/HĐXL/VTVcab - Hacisco ngày 8/7/2016 675356207 90 ngày
76 Xây dựng hạ tầng viễn thông phục vụ tòa nhà N02-T2 khu Đoàn ngoại giao, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội Ban QL các DA CT Kiến trúc-VNPT Hà Nội Số 29/2016/HĐXL ngày 29/07/2016 157825285 30 ngày
77 Xây dựng hệ thống cống bể phục vụ dự án tại ngõ 622 Minh Khai Ban QL các DA CT Kiến trúc-VNPT Hà Nội Số 12/2016/HĐXL ngày 29/08 184683000 90 ngày
78 Thi công ngầm hóa hạ tầng viễn thông tại KĐT mới Gleximco - Lê Trọng Tấn - Hà Đông - TTVT7 Ban QL các DA CTTT1-VNPT Hà Nội Số 121/2016/HĐXL ngày 05/10/2016 629273241 90 ngày
  Công trình trên hạng mục hoàn trẻ hè đường Ban QL các DA CTTT1-VNPT Hà Nội Số 122/2016/HĐ_HTHĐ ngày 05/10/2016                   372.492.613  90 ngày 
79 Nâng cấp cải tạo mạng cáp quang tại Hà Nội (hub An Dương và hub Hai Bà Trưng) và hạ ngầm tuyến cáp quang đường Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân VTV Cáp Số 57/2016/HĐXL/VTVcab - Hacisco ngày 24/03/2016                   671.641.042  90 ngày 
80 Gói thầu số 1: Thi công toàn bộ phần xây lắp và hạng mục chung thuộc DA: Cải tạo, di chuyển các chướng ngại vật tại một số tuyến đường trên địa bàn các phường Đại Mỗ, Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Phú Đô, Phương Canh, Tây Mỗ, Trung Văn, Xuân Phương BQL DA Quận Nam Từ Liêm Số 80/2016/HĐ-XD ngày 15/09/2016              12.107.578.000  166 ngày 
81 Xây lắp hệ thống cống bể, hoàn trả hè đường và kéo cáp quang (bao gồm cả bảo hiểm công trình) thuộc dự án: Tuyến cáp quang dọc đường nối Hạ Long với cầu Bạch Đằng, cầu Bạch Đằng và nút giao cuối tuyến VNPTNet Số 2009/2016/VNPTNet-Hacisco                5.802.608.057  150  ngày 
82 Hạ ngầm mạng truyền hình cáp tại Thành phố Cẩm Phả (Địa điểm: bên trái đường từ SN 730 đường Nguyễn Đức Cảnh đến SN 20 đường Nguyễn Đức Cảnh) CN Công ty CP Minh Trí-TT truyền hình cáp Cẩm Phả Số 82/2016/HĐXL ngày 23/9/2016                1.652.959.000  60 ngày 
83 Gói thầu Cung cấp, lắp đặt cáp quang và phụ kiện thuộc công trình: Bổ sung tuyến cáp quang phục vụ bảo vệ so lệch đường dây F87L công trình Nâng công suất TBA 110kV Linh Đàm và Nâng công suất TBA 110kV Cầu Diễn Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội số 83HĐ/EVNHANOI-HACISCO ngày 21 tháng 09 năm 2016                 1.072.884.112  90 ngày 
84 Đấu chuyển hợp lý hóa cáp đồng tại khu vực tổng đài Mai Hương, Quỳnh Lôi, TTVT2 TTVT2 - Viễn thông Hà Nội Số 66/HĐXL_2016 ngày 05/08/2016                   232.050.980  60 ngày 
85 Gói thầu mua sắm hộp chia quang Splitter vỏ nhựa dự án Mua sắm tập trung bổ sung hộp chia quang phục vụ nhu cầu phát triển thuê bao năm 2016 của VNPT Hà Nội Ban QL các DA CTTT1-VNPT Hà Nội Số 120/2016/BQLDA1-HASCISCO-ORITECH ngày 30/9/2016                3.512.755.534  365 ngày 
86 Xây dựng hạ tầng viễn thông phục vụ tòa nhà N01-T2 khu Đoàn ngoại giao, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội Ban QL các DA CT Kiến trúc-VNPT Hà Nội số 86/2016/HĐXL ngày 31/10/2016                   331.585.746  30 ngày 
87 Xây dựng tuyến cáp quang Trạm VT Cầu Gồ - Trạm VT Xuân Lương – Trạm BTS Bản Ven – Bản Xoan của Viễn thông Bắc Giang năm 2016 Viễn thông
Bắc Giang
Số 268/2016/HĐKT/VTBG-HAS ngày 26/8/2016                   440.124.300  90 ngày 
88 Thiết bị đầu cuối ONT tương thích hệ thống GPON-ZTE thuộc dự án: Mua sắm thiết bị đầu cuối ONT loại (4FE+Wifi+2POTS) tương thích hệ thống GPON-ZTE năm 2016 cho 63 VNPT tỉnh/TP Công ty dịch vụ vật tư Số 25/HĐKT/ONT ZTE-2016 ngày 18/10/2016              57.871.417.780  240 ngày 
89 Thiết bị OLT- GPON-ZTE bổ sung cho 59 VNPT tỉnh/TP thuộc dự án "Trang bị bổ sung (đợt 1) thiết bị OLT-GPON năm 2016 cho vùng 59 tỉnh,TP VNPTNet Số 0211/2016/VNPTNet-HASCISCO ngày 02/11/2016              56.921.443.040  365 ngày 
  Gói thầu Mô đun thu phát quang SPF 1,25G/1310mm đơn mốt thuộc dự án  "Trang bị bổ sung (đợt 1) thiết bị OLT-GPON năm 2016 cho vùng 59 tỉnh,TP VNPTNet Số 11/2016/VNPTNet-HASCISCO-CTIN ngày 02/11/2016                      41.602.000  365 ngày 
90 XD mạng cáp quang GPON khu vực các huyện Ba Bể, Chợ Mới, Na Rì tỉnh Bắc Cạn năm 2016 VT Bắc Cạn Số 1406/HĐXL-2016 ngày 19/10/2016                   947.567.000  50 ngày 
91 Xây dựng hạ tầng trạm BTS Thẩm Dương - Huyện Văn Bàn năm 2016 VT Lào Cai Hủy HĐ    
92 Xây dựng hạ tầng trạm BTS Chiềng Ken - Huyện Văn Bàn năm 2016 VT Lào Cai Hủy HĐ    
93 Di dời chiếm lĩnh điểm cao trạm BTS Làng Bông - Huyện Bảo Yên năm 2016 VT Lào Cai Hủy HĐ    
94 Xây dựng hạ tầng trạm BTS Bảo Hà 2, Xuân Hòa 2 - Huyện Bảo Yên năm 2016 VT Lào Cai Số 1064/2016/HĐXD ngày 12/10/2016                   746.894.219  60 ngày 
95 Xây dựng hạ tầng viễn thông KĐT mới Tây Nam hồ Linh Đàm - Giai đoạn 2 Ban QL các DA CTTT1-VNPT Hà Nội Số 126/2016/HĐXL ngày 25/10/2016                   888.440.054  90 ngày 
96 Xây dựng hạ tầng viễn thông phục vụ tòa nhà N01-T3 khu Đoàn ngoại giao, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội Ban QL các DA CT Kiến trúc-VNPT Hà Nội Số 2312/2016/HĐXL                    234.485.352  30 ngày 
97 Xây dựng tuyến cống bể cáp từ NDH012 số 25 Lê Hồng Phong đến SM8 ngõ 160 đường Tức Mạc, Nam Định Viettel Nam Định Số 0409-ĐT/NDH-HASCISCO/XL 2016 ngày 04/09/2016                      91.923.478  90 ngày 
98 Xây dựng tuyến cống bể dọc quốc lộ 1A đoạn từ Km 817+300 đến Km 817+850, tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc DA: Đầu tư mở rộng mạng truyền dẫn Viettel năm 2015 Viettel Thừa Thiên Huế Số 041001/XDHT/HUE-HASCISCO/XL 2016 ngày 4/10/2016                   134.296.545  45 ngày 
99 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình: " Lắp đặt thiết bị truy nhập vô tuyến 3G mạng vinaphone (bổ sung khu vực các huyện và TP Điện Biên năm 2016 VT Điện Biên Số 746/2016/HĐTV ngày 15 tháng 8 năm 2016                   151.313.742  30 ngày 
100 Xây dựng hệ thống cống bể phục vụ khu công nghiệp Fuji Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang năm 2016 Viễn thông
Bắc Giang
Chưa HĐ                1.148.586.000  
101 Xây dựng CSHT trạm BTS thôn Liên Cơ, xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang năm 2016 Viễn thông
Bắc Giang
Số 08.11.2016-LC/HĐKT/VNPT BG - HAS                    346.500.000  60 ngày 
102 Xây dựng CSHT trạm BTS thôn Xóm Bông, xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang năm 2016 Viễn thông
Bắc Giang
Số 08.11.2016-TB/HĐKT/VNPT BG - HAS                    342.683.000  60 ngày 
103 Xây dựng CSHT trạm BTS thôn Cây Gạo, xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang năm 2016 Viễn thông
Bắc Giang
Số 08.11.2016-CG/HĐKT/VNPT BG - HAS                    388.582.700  60 ngày 
104 Xây dựng CSHT trạm BTS thôn Yên Cư, xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang năm 2016 Viễn thông
Bắc Giang
Số 08.11.2016-YC/HĐKT/VNPT BG - HAS                    384.061.700  60 ngày 
105 Xây dựng CSHT trạm BTS Rừng Chiềng, xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang năm 2016 Viễn thông
Bắc Giang
Số 08.11.2016-RC/HĐKT/VNPT BG - HAS                    612.920.000  60 ngày 
106 Gói thầu " Hộp phối quang vỏ nhựa" dự án "Mua sắm hộp phối quang vỏ nhựa phục vụ thay thế lắp đặt trên hệ cột điện lực" Công ty dịch vụ vật tư Số 33/2016/DVVT-HASCISCO ngày 18/11/2016                   798.068.700  365 ngày 
107 Xây dựng hạ tầng viễn thông phục vụ khu vực nhà liền kề dự án KĐT Ao Sào Ban QL các DA CT Kiến trúc-VNPT Hà Nội Số 31/2016/HĐXL ngày 10/11/2016                   390.272.000  60 ngày 
108 Sửa chữa một số tuyến cống bể tại khu vực Vân Sơn, Tân Ninh, Đồng Lợi TTVT Triệu Sơn - Viễn thông Thanh Hóa Số 11611/2016/HĐXD/TTVTTS-HAS ngày 16/11/2016                      68.811.549  15 ngày 
109 Xây dựng hệ thống cáp quang phục vụ dự án Hateco Hoàng Mai Ban QL các DA CT Kiến trúc-VNPT Hà Nội Số 33/2016/HĐXL ngày 18/11/2016                1.174.700.150  90 ngày 
110 Gói thầu xây lắp thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa hạ tầng cống bể phục vụ ngầm hóa tuyến phố Chu Văn An – Trần Phú – Đoạn phố xung quanh bệnh viện đa khoa Xanh Pôn Ban QL các DA CTTT2-VNPT Hà Nội số 151/BQLDA2-HAS/2016 ngày 15 tháng 11 năm 2016                      95.964.000  30 ngày 
111 Gói thầu hoàn trả hè đường thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa hạ tầng cống bể phục vụ ngầm hóa tuyến phố Chu Văn An – Trần Phú – Đoạn phố xung quanh bệnh viện đa khoa Xanh Pôn Ban QL các DA CTTT2-VNPT Hà Nội số 152/BQLDA2-HAS/2016 ngày 15 tháng 11 năm 2016                      45.238.000  90 ngày 
112 Xây dựng CSHT trạm BTS Ao Giáo, xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang năm 2016 Viễn thông
Bắc Giang
Số 04.11.2016/HĐKT BGG-HAS ngày 14/11/2016                   731.890.500  60 ngày  
113 Xây dựng CSHT trạm BTS Đồng An, xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang năm 2016 Viễn thông
Bắc Giang
Số 01.11.2016/HĐKT BGG-HAS ngày 14/11/2016                   839.136.100  60 ngày 
114 Xây dựng CSHT trạm BTS Bản Xoan, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang năm 2016 Viễn thông
Bắc Giang
Số 02.11.2016/HĐKT BGG-HAS ngày 14/11/2016                   774.612.300  60 ngày 
115 Xây dựng CSHT trạm BTS Bãi Gianh, xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang năm 2016 Viễn thông
Bắc Giang
Số 03.11.2016/HĐKT BGG-HAS ngày 14/11/2016                   888.612.300  60 ngày 
116 Xd cơ sở hạ tầng CQ để cung cấp DVVT, công nghệ thông tin DA Tổ hợp thương mại, Siêu thị, Văn phòng và nhà ở để bán Eco Green City Ban QL các DA CT Kiến trúc-VNPT Hà Nội Số 36/2016/HĐXL ngày 29/11/2016                1.334.080.498  120 ngày 
117 Xây dựng hạ tầng cáp quang phục vụ dự án nhà ở cao tầng N03-T5 khu Đoàn Ngoại Giao, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Ban QL các DA CT Kiến trúc-VNPT Hà Nội Số 18/2017/HĐXL ngày 15/03/2017                    575.665.977  60 ngày 
118 Chỉnh trang, sắp xếp đường dây, cáp đi nổi trên tuyến phố Hàng Nón, Hàng Quạt, Hàng Mành, Hàng Hòm, Tô Tịch, Yên Phát, quận Hoàn Kiếm BQL Phố Cổ Số 24B/2016/HAS-ALTH ngày 15/11/2016                 1.033.642.000  60 ngày 
119 Gói thầu số 02: Xây lắp, chi phí hạng mục chung công trình: Hội trường họp dân tổ dân phố 10, phường Phú Lương, quận Hà Đông UBND Phường Phú Lương số 16/ 2016/HĐXD ngày 12 tháng 12 năm 2016                3.030.099.506  90 ngày 
120 Gói thầu xây lắp mạng cáp quang thuộc kế hoạch: Xây lắp tuyến cáp quang cấp tín hiệu cho chung cư Phúc Hưng – Phố Nối – Mỹ Hào – Hưng Yên; chung cư HH2 Xuân Mai – Khu đô thị Dương Nội; chung cư 110 Trần Phú; dự phòng cho khách sạng Crown và tách node ngõ 81 Lạc Long Quân VTV Cáp số 76/2016/HĐXL/VTVcab-HACISCO ngày 27 tháng 09 năm 2016                   101.278.336  45 ngày 
121 Gói thầu xây lắp mạng cáp quang thuộc kế hoạch: Nâng cấp cải tạo mạng cáp quang tại Hà Nội (Hub Đại Từ - giai đoạn 2 và hub Tây Hồ) VTV Cáp số 77/2016/HĐXL/VTVcab-HACISCO ngày 23 tháng 09 năm 2016                   513.091.120  90 ngày 
122 Gói thầu xây lắp thuộc công trình xây dựng hệ thống viễn thông dùng riêng EVN Hà Nội
Ban quản lý dự án lưới điện Hà Nội số 259/2016/HĐ – HANOI PMB ngày 27 tháng 12 năm 2016              16.227.840.110  90 ngày 
123 Xây dựng hạ tầng viễn thông tại dự án khu nhà ở Him Lam Thạch Bàn (Thạch Bàn 3) - Gđ 1 Ban QL các DA CTTT2-VNPT Hà Nội Số 07/BQLDA2-HAS/2017 ngày 06/03/2017                   689.382.100 60 ngày
124 Gói thầu mua thiết bị RAN NSN thuộc dự án "Nâng cao chất lượng vùng phủ sóng của mạng lưới cho công ty 3 và 7 của Mobifone VNPT Technology Số REA/2109/2016/HĐKT/VNPTTECH-HACISCO ngày 20/01/2016                1.115.492.840 10 tuần
125 Gói thầu xây lắp thuộc công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa tuyến phố Khâm Thiên Ban QL các DA CTTT1-VNPT Hà Nội Số 135/2016/HĐXL                3.243.135.145 85 ngày
126 Gói thầu hoàn trả hè, đường thuộc công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa tuyến phố Khâm Thiên Ban QL các DA CTTT1-VNPT Hà Nội Số 136/2016/HĐXL                1.818.300.069 85 ngày
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ