Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần HACISCO  tiền thân là một đội xây dựng của Bưu điện Hà nội với tên gọi là Đội công trình, được giao nhiệm vụ lắp đặt cáp viễn thông, sửa chữa và vận hành máy móc thông tin trực thuộc Bưu điện Hà nội.
Năm 1979 Đội công trình được đổi tên thành Công ty Xây dựng Bưu điện Hà Nội và được tổ chức thành 3 đội chuyên trách bao gồm đội cáp, đội dây máy và đội xây dựng. Sau khi được đổi tên, Công ty bắt đầu thực hiện thêm chức năng xây dựng và từng bước phát triển chuyên môn trong lĩnh vực Xây lắp Bưu chính viễn thông.
Ngày 18 tháng 12 năm 1996, Công ty Xây lắp Bưu điện Hà Nội được chính thức thành lập theo quyết định số 4351/QĐ-TCCB của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam thay thế cho Công ty Xây dựng Bưu điện Hà Nội. Bắt đầu từ thời điểm này, Công ty trở thành một trong 15 thành viên chính thức của Bưu Điện Hà nội, hạch toán kinh tế phụ thuộc. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty, phù hợp với sự phát triển của ngành Bưu chính viễn thông Việt nam và tạo điều kiện cho Công ty tham gia đấu thầu các công trình xây lắp bưu chính viễn thông lớn.
Năm 2000, Công ty Xây lắp Bưu điện Hà nội đã được cổ phần hóa và chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà nội (Hacisco) kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2000 theo quyết định số 950/QĐ-TCBĐ ngày 13 tháng 10 năm 2000 của Tổng cục Bưu điện.
Hacisco là Công ty đầu tiên thuộc khối xây lắp của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam được cổ phần hóa. Ngày 28/11/2002, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy phép phát hành chứng khoán ra công chúng (giấy phép số 23/GPPH) cho Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà nội (Hacisco) với mã giao dịch HAS. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam hiện là đại diện vốn tại Hacisco với 27,63%  cổ phần.
Là một trong những đơn vị thi công xây lắp có quy mô hoạt động lớn trong ngành bưu chính viễn thông, Hacisco đã giành được tín nhiệm của các đơn vị trong và ngoài ngành, đặt biệt là từ sau khi chuyển đổi sở hữu. Từ phạm vi hoạt động và phạm vi khách hàng chủ yếu tại khu vực Hà nội, Hacisco đã vươn ra cung cấp dịch vụ cho các đơn vị tại các tỉnh, thành phố của cả nước. Nhiều công trình được các Chủ đầu tư đánh giá rất cao nhờ vào chất lượng, thời gian thi công và phương thức phục vụ khách hàng.
 Năm 2008 do khủng hoảng kinh tế toàn cầu tác động nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nên Công ty bắt đầu gặp khó khăn. Trước khó khăn trên, Ban Lãnh đạo Công ty đã nỗ lực tìm mọi biện pháp tháo gỡ, vượt qua khủng hoảng để vực dậy sản xuất kinh doanh của Công ty.
Ngày 10 tháng 05 năm 2011, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, Công ty đã thông qua Nghị quyết ĐHCĐ để chính thức đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Hacisco. Ngày 01 tháng 09 năm 2011 Chủ tịch HĐQT Công ty đã ký quyết định số 209/QĐ-HAS đổi tên Công ty Cổ phần xây lắp Bưu điện Hà Nội thành Công ty Cổ phần HACISCO. Việc đổi tên này giúp công ty không bị bó hẹp ngành nghề chính là xây lắp BCVT nhưng vẫn giữ được truyền thống và những giá trị lịch sử của Công ty.

Do yêu cầu của phiên bản ISO 9001 mới HACISCO đã mời đơn vị tư vấn chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 của HACISCO kể từ ngày 1/09/2011  sang ISO 9001: 2008 điều này thể hiện tính chuyên nghiệp ngày càng tăng của Công ty cổ phần HACISCO.

024 38 58 37 92