THÀNH TÍCH CÔNG TY
Quan hệ cổ đông
31/01/2020, 08:59:00

 Công ty cổ phần Hacisco công bố Báo cáo quản trị năm 2019 

xem chi tiết


15/01/2020, 10:23:00

 -         Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ 24 ngày 15/01/2020;

-         Quyết định số 05/QĐ-HĐQT-HAS ngày 15/01/2020 về việc bổ nhiệm có thời hạn Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hacisco đối với ông Phạm Quang Dũng.

Xem chi tiết


29/11/2019, 11:03:00

- Đơn xin từ chức Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hacisco của ông Hoàng Văn Lợi

- Nghị quyết họp HĐQT lần thứ 23 ngày 28/11/2019.

- Quyết định số 70/QĐ-HĐQT-HAS ngày 28/11/2019 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Hoàng Văn Lợi.

Xem chi tiết

 


22/11/2019, 16:38:00

 Công ty CP Hacisco công bố Biên bản Ban kiểm soát lần thứ 15 ngày 21/11/2019 Xem chi tiết


01/10/2019, 14:00:00

 Công ty Cổ phần Hacisco công bố Biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 14 ngày 30/09/2019

Xem chi tiết

 


30/07/2019, 15:30:00

- Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ 22 ngày 29/07/2019; 

- Quyết định số 51/QĐ-HĐQT-HAS ngày 30/07/2019 về việc bổ nhiệm có thời hạn Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hacisco đối với ông Tường Tuấn Long;

- Quyết định số 52/ QĐ-HĐQT-HAS ngày 30/07/2019 về việc bổ nhiệm có thời hạn Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hacisco đối với bà Đinh Thị Nhung.

Xem chi tiết


18/07/2019, 18:24:00

 Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 Xem chi tiết


24/06/2019, 17:10:00

Ngày 24/06/2019 Công ty Cổ phần Hacisco đã ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC với nội dung như sau:

-         Soát xét Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 30/06/2019 của Công ty CP Hacisco; Công ty TNHH MTV Hacisco 8 và Công ty TNHH MTV Hacisco 1.

Nội dung chi tiết xin xem tại đây

-         Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty CP Hacisco; Công ty TNHH MTV Hacisco 8 và Công ty TNHH MTV Hacisco 1.


17/06/2019, 18:55:00

- Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được sửa đổi theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 ngày 25/04/2019. xem chi tiết

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty có hiệu lực từ ngày 15/06/2019. xem chi tiết


21/05/2019, 16:50:00

Công ty CP Hacisco thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018

Nội dung chi tiết của thông báo xin xem tại đây


 [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14   Trang sau

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ