THÀNH TÍCH CÔNG TY
Quan hệ cổ đông
30/01/2019, 15:17:00

Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo quản trị năm 2018

Nội dung chi tiết của báo cáo xin xem tại đây


30/01/2019, 14:54:00

Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo quản trị năm 2018

Xem chi tiết


28/12/2018, 16:26:00

Công ty Cổ phần Hacisco công bố Quyết định số 7018/QĐ-VNPT-HNi-NS về việc cử nhân sự bổ sung và thay đổi tỷ lệ đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hacisco.

Xem chi tiết


25/12/2018, 10:10:00

Công ty CP Hacisco công bố công văn số 226/CV-HAS về việc giải trình chậm công bố thông tin

Xem chi tiết


25/12/2018, 17:02:00

Công ty CP Hacisco công bố Quyết định số 82061/QĐ-CT-KTT2 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế thời kỳ năm 2017

Xem chi tiết


30/10/2018, 16:20:00

 Công ty CP Hacico thông báo Quyết định số 68/QĐ-HĐQT-HAS ngày 29/10/2018 về việc thành lập Phòng Đầu tư - Công ty CP Hacisco.

Xem chi tiết:


26/10/2018, 16:24:00

 

Công ty CP Hacisco công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ 16 và Biên bản Ban Kiểm soát lần thứ 11

Xem chi tiết


02/10/2018, 10:30:00

Ngày 02/10/2018 Công ty CP Hacisco nhận được báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn Đoàn Ngọc Cương

Nội dung chi tiết bản thông báo xin xem tại đây


31/08/2018, 15:52:00

Công ty Cổ phần Hacisco thông báo:

-  Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 15 ngày 31/08/2018

- Quyết định số 50/QĐ-HĐQT-HAS ngày 31/08/2018 về việc bổ nhiệm có thời hạn Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco đối với ông Hoàng Văn Lợi.

- Biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 10 ngày 31/08/2018.

Nội dung chi tiết của Nghị quyết xin xem tại đây


02/08/2018, 14:09:00

 Công ty Cổ phần Hacisco xin gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Tổng giám đốc.


 [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Trang sau

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ