THÀNH TÍCH CÔNG TY
Quan hệ cổ đông

24/04/2015, 13:50:00

 

Công ty Cổ phần Hacisco xin thông báo  thay đổi nhân sự đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty CP Hacisco và đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và xin rút thành viên HĐQT. Xem chi tiết


09/04/2015, 17:34:00

 Ngày 07 tháng 04 năm 2015 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hacisco tổ chức cuộc họp lần thứ 25 thống nhất các nội dung chuẩn bị Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2014. 

Xem chi tiết nội dung công bố và nghị quyết cuộc họp tại đây

 


07/04/2015, 17:42:00

 Công ty Cổ phần HACISCO trân trọng thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2014


31/03/2015, 21:58:00

Công ty Cổ phần Hacisco xin  trân trọng gửi tới Quý Cổ đông bản Báo cáo thường niên năm 2014

xem chi tiết


13/03/2015, 13:33:00

Công ty Cổ phần Hacisco xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư thông tin về ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014. Chi tiết

 


12/12/2014, 11:08:00

Công ty Cổ phần Hacisco xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đầu tư vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên


21/10/2014, 16:10:00

Công ty Cổ phần Hacisco xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư Báo cáo tài chính trước kiểm toán Quý 3/2014


02/09/2014, 15:20:00

 Công ty Cổ phần Hacisco xin  trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư các công văn giải trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán quý 2/2014.Trang trước 1 ... 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13   Trang sau

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ