THÀNH TÍCH CÔNG TY
Quan hệ cổ đông
27/03/2019, 16:00:00

Ngày 26/03/2019 Công ty Cổ phần Hacisco nhận được CV số 1000/TB-VSD của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Nội dung chi tiết của công văn xin xem tại đây


27/03/2019, 15:40:00

Công ty Cổ phần Hacisco thông báo:

 - Nghị Quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 18 ngày 26/03/2019;

 - Biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 12 nhiệm kỳ 2016 -2021 ngày 26/03/2019;

 - Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Minh Tuấn;

 - Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Duy Thắng;

 - Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Gia Tuyên.

Nội dung chi tiết xin xem tại đây30/01/2019, 15:17:00

Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo quản trị năm 2018

Nội dung chi tiết của báo cáo xin xem tại đây


30/01/2019, 14:54:00

Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo quản trị năm 2018

Xem chi tiết


28/12/2018, 16:26:00

Công ty Cổ phần Hacisco công bố Quyết định số 7018/QĐ-VNPT-HNi-NS về việc cử nhân sự bổ sung và thay đổi tỷ lệ đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hacisco.

Xem chi tiết


25/12/2018, 10:10:00

Công ty CP Hacisco công bố công văn số 226/CV-HAS về việc giải trình chậm công bố thông tin

Xem chi tiết


25/12/2018, 17:02:00

Công ty CP Hacisco công bố Quyết định số 82061/QĐ-CT-KTT2 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế thời kỳ năm 2017

Xem chi tiết


30/10/2018, 16:20:00

 Công ty CP Hacico thông báo Quyết định số 68/QĐ-HĐQT-HAS ngày 29/10/2018 về việc thành lập Phòng Đầu tư - Công ty CP Hacisco.

Xem chi tiết:


26/10/2018, 16:24:00

 

Công ty CP Hacisco công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ 16 và Biên bản Ban Kiểm soát lần thứ 11

Xem chi tiết


Trang trước 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13   Trang sau

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ