THÀNH TÍCH CÔNG TY
Quan hệ cổ đông
27/04/2018, 17:03:00

Ngày 27/04/2018 Công ty Cổ phần Hacisco nhận được đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của ông Phạm Đức Hạnh - Phó Tổng giám đốc công ty từ ngày 01/05/2018

Nội dung chi tiết xin xem tại đây


11/04/2018, 16:40:00

Công ty Cổ phần Hacisco thông báo:

- Quyết định số 14/QĐ-HĐQT-HAS ngày 10/4/2018 v/v cử ông Đinh Tiến Vịnh thay thế ông Phạm Đức Hạnh làm Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Hacisco 8.

- Quyết định số 16/2018/HĐQT-HAS ngày 10/4/2018 v/v đầu tư vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên Hacisco 1.

Nội dung chi tiết công bố thông tin xin xem tại đây


11/04/2018, 16:30:00

Công ty CP Hacisco thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017.

Nội dung công văn thông báo xin xem tại đây


11/04/2018, 10:34:00

Công ty Cổ phần HACISCO trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017.


06/04/2018, 17:42:00

Công ty Cổ phần HACISCO thông báo Nghị quyết HĐQT lần thứ 10 và Biên bản họp BKS lần thứ 7 như sau:  

Nội dung chi tiết


30/03/2018, 18:28:00

Công ty Cổ phần Hacisco công bố báo cáo thường niên năm 2017

Nội dung chi tiết của báo cáo xin xem tại đây20/03/2018, 16:52:00

Công ty CP Hacisco thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017

Xem chi tiết


19/03/2018, 16:16:00

Công ty Cổ phần Hacisco công bố thông tin Nghị Quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 09

Nội dung chi tiết

 


30/01/2018, 09:27:00

Công ty CP Hacisco xin công bố Báo cáo quản trị năm 2017

Nội dung chi tiết báo cáo xin xem tại đây


HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ