THÀNH TÍCH CÔNG TY
Quan hệ cổ đông
23/11/2017, 16:23:00
 
Công ty CP Hacisco công bố thông báo chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2017:

-          Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 07/12/2017.

-          Mục đích chốt danh sách cổ đông: tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 1 năm 2017. Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng), thời gian chi trả ngày 18/12/2017.

-          Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại Công ty Cổ phần Hacisco. Số 51 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/12/2017 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

Nội dung chi tiết của văn bản xin xem tại đây


22/11/2017, 16:10:00

Công ty Cổ phần Hacisco xin công bố Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 7 và Biên bản Ban kiểm soát lần thứ 6

Chi tiết nội dung xin xem tại đây


10/11/2017, 10:58:00

Ngày 10/11/2017 Công ty Cổ phần Hacisco đã ký hợp đồng số 101117.001 với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASASC về việc Soát xét BCTC cho kỳ kế toán 01/01/2017 đến 30/09/2017.

Nội dung văn bản công bố xem tại đây


25/09/2017, 18:10:00

Công ty Cổ phần Hacisco công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị lần 6 và Biên bản Ban kiểm soát lần 5

Nội dung chi tiết Nghị quyết HĐQT và Biên bản Ban kiểm soát xem tại đây


28/07/2017, 10:30:00

Công ty cổ phần Hacisco công bố Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2017

Nội dung chi tiết báo cáo quý cổ đông xem tại đây


25/07/2017, 08:45:00

Công ty CP Hacisco công bố Quyết định số 40/QĐ-HĐQT-HAS về việc cử ông Phạm Đức Hạnh thay thế ông Đỗ Văn Tiến làm Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Hacisco 8

Nội dung quyết định xem chi tiết tại đây


15/07/2017, 08:30:00

Công ty CP Hacisco công bố Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 05 và Biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 04

Nội dung chi tiết xin quý cổ đông xem file đính kèm tại đây


04/05/2017, 14:37:00

 Ngày 26/4/2017, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Công ty Cổ phần Hacisco đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016.


27/04/2017, 16:10:00

 Công ty cổ phần HACISCO trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ