THÀNH TÍCH CÔNG TY
Quan hệ cổ đông
25/07/2017, 08:45:00

Công ty CP Hacisco công bố Quyết định số 40/QĐ-HĐQT-HAS về việc cử ông Phạm Đức Hạnh thay thế ông Đỗ Văn Tiến làm Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Hacisco 8

Nội dung quyết định xem chi tiết tại đây


15/07/2017, 08:30:00

Công ty CP Hacisco công bố Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 05 và Biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 04

Nội dung chi tiết xin quý cổ đông xem file đính kèm tại đây


04/05/2017, 14:37:00

 Ngày 26/4/2017, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Công ty Cổ phần Hacisco đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016.


27/04/2017, 16:10:00

 Công ty cổ phần HACISCO trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 201614/04/2017, 16:50:00

Công ty Cổ phần HACISCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông, Nhà đầu tư về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2016 và các thông tin liên quan đến Đại hội.


01/04/2017, 16:36:00

Công ty Cổ phần Hacisco công bố báo cáo thường niên năm 2016

Nội dung chi tiết xin xem tại đây


27/03/2017, 16:56:00

Công ty CP Hacisco công bố Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần 4 và Biên bản Ban kiểm soát lần 3

Nội dung chi tiết Nghị quyết và Biên bản xin xem tại đây


25/03/2017, 00:26:00

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam. Chi tiết thông báo xin xem tại đây


24/03/2017, 16:17:00

Công ty CP Hacisco thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2016

Chi tiết văn bản thông báo xin xem tại đây


HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ