THÀNH TÍCH CÔNG TY
Quan hệ cổ đông
14/03/2016, 09:11:00

 

Công ty Cổ phần Hacisco xin thông báo thông tin giao dịch Cổ đông nội bộ

 


10/03/2016, 10:16:00

 Kính mời quý Cổ đông xem nội dung Công bố thông tin và Nghị Quyết họp Hội đồng Quản trị lần thứ 30 (Xem chi tiết tại đây)

Trân trọng thông báo.
16/02/2016, 09:21:00

 Công ty Cổ phần Hacisco công bố nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 29 về việc thống nhất nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015 xem chi tiết

26/01/2016, 16:06:00

 Công ty Cổ phần HACISCO xin trân trọng công bố thông tin về Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 28. Nội chi tiết tải về


22/01/2016, 15:58:00

 Công ty Cổ phần HACISCO xin trân trọng thông báo Báo cáo quản trị năm 2015. Nội xem tại đây


HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ