THÀNH TÍCH CÔNG TY
Quan hệ cổ đông
27/03/2017, 16:56:00

Công ty CP Hacisco công bố Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần 4 và Biên bản Ban kiểm soát lần 3

Nội dung chi tiết Nghị quyết và Biên bản xin xem tại đây


25/03/2017, 00:26:00

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam. Chi tiết thông báo xin xem tại đây


24/03/2017, 16:17:00

Công ty CP Hacisco thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2016

Chi tiết văn bản thông báo xin xem tại đây


15/03/2017, 13:00:00

Gửi tới Quý Cổ Đông thông tin "Điều lệ được sửa đổi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015"

Nội dung văn bản công bố (từ trang 01-18) xin xem tại đây

Nội dung văn bản công bố (từ trang 19-38) xin xem tại đây

Nội dung văn bản công bố thông tin tải file tại đây


25/01/2017, 12:24:00

 

Công ty Cổ phần Hacisco trân trọng công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016

Xem chi tiết tại đây


06/12/2016, 12:00:00

 

Công ty Cổ phần Hacisco xin công bố thông tin về nghị quyết họp hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT-HAS ngày 02/12/2016.

Chi tiết của nghị quyết xin xem tại đây


08/09/2016, 10:46:00

Công ty Cổ phần Hacisco công bố quyết định bổ nhiệm có thời hạn Phó Tổng Giám đốc 

Xin xem Quyết định tại đây


15/08/2016, 17:35:00

Công ty Cổ phần HACISCO công bố công văn số 222/QĐ-VNPT-HĐTV-KTTC ngày 08/08/2016 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc phê duyệt phương án bán cổ phiếu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hacisco.

Nội dung chi tiết công văn xin xem tại đây


30/07/2016, 09:03:00

 

Công ty Cổ phần Hacisco trân trọng công bố báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016

Xem chi tiết tại đây


21/07/2016, 16:25:00

 

Công ty Cổ phần Hacisco xin thông báo nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần 2 nhiệm kỳ 2016-2021

Xem chi tiết tại đây


Trang trước 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 ... 13   Trang sau

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ