THÀNH TÍCH CÔNG TY
Quan hệ cổ đông

26/01/2016, 16:06:00

 Công ty Cổ phần HACISCO xin trân trọng công bố thông tin về Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 28. Nội chi tiết tải về


22/01/2016, 15:58:00

 Công ty Cổ phần HACISCO xin trân trọng thông báo Báo cáo quản trị năm 2015. Nội xem tại đây


13/11/2015, 17:22:00

 Công ty Cổ phần HACÍCO công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2015 và giải trình lợi nhuận Quý 3 năm 2015


13/11/2015, 17:16:00

 Công ty Cổ phần HACISCO công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2015


24/07/2015, 11:27:00

 Công ty Cổ Phần Hacisco trân trọng thông báo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015 xem chi tiết


24/07/2015, 09:18:00

Công ty Cổ Phần Hacisco trân trọng thông báo với Quý Cổ đông về việc đăng ký thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính xem chi tiết


21/05/2015, 09:12:00

Công ty Cổ phần HACISCO trân trọng gửi tới Quý Cổ đông và Nhà đầu tư công bố thông tin về việc tiếp tục bổ nhiệm ông Đinh Tiến Vịnh làm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần HACISCO thời hạn bổ nhiệm 03 năm. Nhiệm kỳ 2015 - 2018.  

Quyết định bổ nhiệm nhiệm xem chi tiết


04/05/2015, 19:22:00

 Ngày 24/4/2015, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Công ty Cổ phần Hacisco đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014.Trang trước 1 ... 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13   Trang sau

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ