THÀNH TÍCH CÔNG TY
Quan hệ cổ đông
07/04/2015, 17:42:00

 Công ty Cổ phần HACISCO trân trọng thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2014


31/03/2015, 21:58:00

Công ty Cổ phần Hacisco xin  trân trọng gửi tới Quý Cổ đông bản Báo cáo thường niên năm 2014

xem chi tiết


13/03/2015, 13:33:00

Công ty Cổ phần Hacisco xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư thông tin về ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014. Chi tiết

 


12/12/2014, 11:08:00

Công ty Cổ phần Hacisco xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đầu tư vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên


21/10/2014, 16:10:00

Công ty Cổ phần Hacisco xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư Báo cáo tài chính trước kiểm toán Quý 3/2014


02/09/2014, 15:20:00

 Công ty Cổ phần Hacisco xin  trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư các công văn giải trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán quý 2/2014.


HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ