THÀNH TÍCH CÔNG TY
Nghị Quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 20 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Nguyễn Thế Dương kể từ ngày 02/05/2019

Công ty Cổ phần Hacisco thông báo Nghị Quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 20 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Nguyễn Thế Dương kể từ ngày 02/05/2019.

Nội dung chi tiết của thông báo xin xem tại đây

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ