THÀNH TÍCH CÔNG TY
Thông báo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn Đoàn Ngọc Cương

Ngày 02/10/2018 Công ty CP Hacisco nhận được báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn Đoàn Ngọc Cương

Nội dung chi tiết bản thông báo xin xem tại đây

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ