THÀNH TÍCH CÔNG TY

Chủ tịch VNPT: “Hãy để Học viện CNBCVT ở Bộ TT&TT”

 Ngày 6/5/2014, VNPT chính thức có văn bản gửi Bộ TT&TT để phản đối đề nghị của Bộ Quốc phòng về việc điều chuyển Học viện CNBCVT về Viettel.

Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên của VNPT cho biết, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (tiền thân là Trường Đại học Bưu điện - Vô tuyến điện được tổ chức thành lập từ tháng 9/1953) trong thời gian qua đã có nhiều đóng góp và giúp cho Tập đoàn VNPT xây dựng, đào tạo được nguồn nhân lực có chất lượng cao về quản lý, kỹ thuật chuyên ngành viễn thông - CNTT. Thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc tổ chức đào tạo chuyên ngành viễn thông - CNTT - truyền thông cho xã hội nói chung và cho các doanh nghiệp viễn thông, CNTT, truyền thông của Việt Nam nói riêng, Tập đoàn VNPT đã bàn giao Học viện về Bộ TT&TT quản lý theo đúng các nội dung Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 10/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Trần Mạnh Hùng cho biết, Tập đoàn VNPT đang trong quá trình thực hiện tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh và chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động nên nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ lao động của VNPT, nghiên cứu triển khai gắn kết sản xuất kinh doanh là rất lớn và rất cần một đơn vị như Học viện CNBCVT (đơn vị có chức năng đào tạo, nghiên cứu triển khai chuyên ngành viễn thông - CNTT và truyền thông trực thuộc Bộ TT&TT quản lý) để thực hiện các chương trình nghiên cứu và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ của mình.

Công văn của VNPT khẳng định, để phát huy hiệu quả các nguồn lực (hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất, lao động) mà Tập đoàn VNPT đã đầu tư cho Học viện CNBCVT trong suốt những năm qua; cũng như để huy động được các nguồn lực của xã hội trong việc phát triển những hoạt động đào tạo, nghiên cứu triển khai chuyên ngành viễn thông - CNTT - truyền thông, Tập đoàn VNPT và Học viện sẽ đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực: đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ thông qua thỏa thuận hợp tác chiến lược và trên cơ sở hợp đồng kinh tế giữa hai đơn vị dưới sự chỉ đạo, phối hợp chung của Bộ TT&TT.

“VNPT kính đề nghị Bộ TT&TT xem xét tiếp tục để Học viện CNBCVT trực thuộc Bộ TT&TT quản lý, đáp ứng yêu cầu về đào tạo chuyên ngành viễn thông - CNTT - truyền thông cho các doanh nghiệp viễn thông, CNTT và truyền thông của Việt Nam nói chung và cho Tập đoàn VNPT nói riêng”, ông Trần Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, trong mấy ngày qua lãnh đạo và các đơn vị chức năng cúa Bộ TT&TT liên tục nhận được điện thoại, đơn, thư của cán bộ công nhân viên trong ngành, kể cả của lãnh đạo Tổng cục Bưu điện, Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ TT&TT qua các thời kỳ kiến nghị giữ nguyên Học viện trực thuộc Bộ TT&TT theo đúng quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Các tin khác
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ