THÀNH TÍCH CÔNG TY

Công ty Cổ phần HACISCO tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2017

 Ngày 16 tháng 3 năm 2017, Công ty Cổ phần HACISCO đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2017.

Hội nghị đã bầu ra được các thành viên xứng đáng đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ và Ban thanh tra nhân dân. Hội nghị cũng đã hoàn thành nhiệm vụ bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.
Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị Người lao động Công ty Cổ phần HACISCO năm 2017
 
 
Đại biểu Hội nghị làm lễ chào cờ
 
 
Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đinh Tiến Vịnh đại diện cho Đoàn chủ tịch khai mạc Hội nghị
 
 
Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình bày báo cáo
 
 
Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ bầu cử
 
 
Hội nghị biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến
 
 
Đại diện CBCNV Công ty trình bày tham luận tại Hội nghị
 
 
Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm
 
 
Đại diện Lãnh đạo Công đoàn Viễn thông Hà Nội phát biểu ý kiến tại Hội nghị
 
 
Lãnh đạo Công đoàn Viễn thông Hà Nội và Ban Tổng Giám đốc Công ty chụp ảnh cùng Ban thành tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019 và Thành viên đại diện Tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ
 
 
Thư ký trình bày Nghị quyết Hội nghị
 
 
Chủ tịch Công đoàn đại diện Đoàn chủ tịch bế mạc Hội nghị
 
 
Lãnh đạo Công ty chụp ảnh cùng CBCNV tại Hội nghị

 

 

Các tin khác
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ