THÀNH TÍCH CÔNG TY

Doanh nghiệp viễn thông sẽ không phải xin giấy phép xây dựng cho từng trạm BTS

 

Các doanh nghiệp viễn thông sẽ không phải xin từng giấy phép con khi xây dựng trạm BTS.

Kiến nghị tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước Bộ TT&TT tháng 5/2015 vào 5/6/2015, ông Lê Đăng Dũng, Phó Tổng giám đốc Viettel cho biết, hiện nay các sở TT&TT đang thực hiện xây dựng quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động theo Thông tư 14/2013/TT-BTTTT của Bộ TT&TT. Tuy nhiên, ông Dũng cho rằng, mỗi tỉnh lại đưa ra một quy hoạch khác nhau và nếu phải tuân thủ theo thì doanh nghiệp viễn thông sẽ phải tăng chi phí đầu tư rất lớn. Ông Dũng kiến nghị, Bộ TT&TT cần có chỉ đạo thống nhất để các sở TT&TT thực hiện để tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp.

Liên quan đến kiến nghị này, ông Phan Tâm, Cục trưởng Cục Viễn thông cho rằng, Viettel cần có văn bản báo cáo cụ thể với Bộ về những vướng mắc khi triển khai đầu tư hạ tầng ở các địa phương để Bộ tìm cách tháo gỡ.

Ông Phan Tâm cũng cho biết, quy hoạch hạ tầng viễn thông thu động do các tỉnh ban hành, có tỉnh ban hành trước, có tỉnh ban hành sau khi thông tư 14/2013/TT-BTTTT của Bộ ra đời. Nguyên tắc là các tỉnh sẽ ban hành các quy hoạch khung, doanh nghiệp căn cứ vào quy hoạch khung đó để xây dựng kế hoạch xây dựng hạ tầng của mình. Do đó, các doanh nghiệp cần chủ động bàn bạc với các Sở TT&TT để tìm được tiếng nói chung, khắc phục những khó khăn.

Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải, mục đích của việc xây dựng quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động là để các địa phương xây dựng quy hoạch hạ tầng chung, sau đó các doanh nghiệp căn cứ vào quy hoạch này để triển khai xây dựng hạ tầng, nhằm tạo sự thuận tiện hơn cho các doanh nghiệp, giảm bớt tình cảnh doanh nghiệp phải xin giấy phép con cho từng trạm BTS một.

Do đó, Viettel chỉ đạo chi nhánh tại các tỉnh phải phối hợp chặt chẽ với các Sở TT&TT ngay từ khi triển khai xây dựng quy hoạch.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải chỉ đạo Viện chiến lược TT&TT là đầu mối trao đổi với các sở trong quá trình xây dựng quy hoạch bắt buộc phải lấy ý kiến các doanh nghiệp, bởi các doanh nghiệp là đối tượng chịu tác động của quy hoạch.

Thứ trưởng Phạm Hồng Hải nhấn mạnh: “mục tiêu của việc xây dựng quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động là để tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, không phải là hạn chế hay phát sinh tăng chi phí cho doanh nghiệp.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son chỉ đạo Viện Chiến lược TT&TT phải theo dõi các Sở khi xây dựng để ban hành quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động bắt buộc phải lấy ý kiến các doanh nghiệp. Bộ trưởng cũng chỉ đạo các tỉnh phải thực hiện tốt quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động. trên cơ sở quy hoạch này để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi xây dựng hạ tầng.

http://ictnews.vn/
Các tin khác
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ