Văn hóa doanh nghiệp

Slogan mang thương hiệu Hacisco!

Uy tín - Khác biệt - Thành công !

Dựa vào lịch sử trên 40 năm hình thành và phát triển, trải qua bao nhiêu thăng trầm, Hacisco có thể hiểu rằng để tạo dựng nên thương hiệu cho sự thành công là điều rất quan trọng. Điều mà tập thể lãnh đạo của Hacisco cùng tất cả cán bộ công nhân viên cũng đều mong muốn.

Hacisco đang xây dựng hình ảnh doanh nghiệp cũng như cần hướng đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp mà đích của sự phát triển đó chính là sự thành công

 Hacisco là doanh nghiệp xây lắp là nền tảng chính, hiện tại đã chuyển đổi ngành nghề sang lĩnh vực kinh doanh thương mại, xây lắp ngoài ngành nhưng để Hacisco có được chỗ đứng trong khách hàng thì trước tiên chúng ta cần hướng tới Uy tín của chúng ta đối với khách hàng. Có Uy tín Hacisco sẽ tiến xa hơn là được khách hàng tin tưởng cho chúng ta những cơ hội mới.

Chất lượng tốt, Uy tín cao, Hacisco a sẽ có cơ hội nhiều nhiều hơn nữa và từ đó tạo ra sự phát triển cho doanh nghiệp cũng như đích cuối cùng đạt được là sự thành công cho Hacisco.

Hiện tại ngành nghề của Hacisco đang có rất nhiều những cạnh trang khốc liệt bởi có  nhiều công ty cổ phần tư nhân. Do vậy để vượt qua được khó khăn chúng ta cần tạo ra sự khác biệt. Khác biệt ở đây với Hacisco là triển khai các dự án nhanh gọn, hiệu quả, hoàn thiện hồ sơ nhanh để thanh quyết toán công trình… chính điều này tạo ra sự khác biệt và tạo được niềm tin trong con mắt của khách hàng.

Cuối cùng, sự phát triển và thành công của Hacisco với các cụm từ không thể tách rời là: Uy tín, khác biệt, thành công!

Trân trọng cảm ơn!

024 38 58 37 92