Báo cáo tài chính

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Công ty CP Hacisco giải trình chênh lệch LNST trên BCTC hợp nhất trước và sau soát xét, 6 tháng 2023 so với 6 tháng 2022 29/08/2023
Công ty CP Hacisco công bố BCTC hợp nhất bán niên soát xét 29/08/2023
Công ty CP Hacisco giải trình lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước 14/08/2023
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng bán niên đã được soát xét 14/08/2023
Công ty CP Hacisco công bố giải trình biến động lợi nhuận Quý 2/2023 so với cùng kỳ năm trước 20/07/2023
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2023 20/07/2023
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 2/2023 20/07/2023
Công ty CP Hacisco gửi thông báo giải trình biến động lợi nhuận Quý 1/2023 so với cùng kỳ năm trước 21/04/2023
Công ty Cổ phần Hacisco công bố BCTC hợp nhất Quý 1/2023 20/04/2023
Công ty cổ phần Hacisco công bố BCTC riêng Quý 1/2023 20/04/2023
Công ty CP Hacisco công bố giải trình biến động lợi nhuận trước và sau kiểm toán từ 5% trở lên và biến động lợi nhuận từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước 31/03/2023
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán 31/03/2023
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài tính riêng năm 2022 đã được kiểm toán 31/03/2023
Công ty CP Hacisco công bố giải trình biến động lợi nhuận Quý 4/2022 so với Quý 4/2021 19/01/2023
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2022 19/01/2023
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 4/2022 19/01/2023
Công ty Cổ phần Hacisco thông báo BCTC rhợp nhất Quý 3/2022 (bản bổ sung thuyết minh số 17 - Vốn chủ sở hữu) 31/10/2022
Công ty Cổ phần Hacisco thông báo BCTC riêng Quý 3/2022 (bản bổ sung thuyết minh số 17 - Vốn chủ sở hữu) 31/10/2022
Công ty Cổ phần Hacisco đính chính công bố thông tin ngày 20/10/2022 về giải trình biến động lợi nhuận Quý 3/2022 trên BCTC riêng và hợp nhất 21/10/2022
Công ty Cổ phần Hacisco công bố giải trình biến động lợi nhuận Quý 3/2022 trên BCTC hợp nhất 20/10/2022
Công ty Cổ phần Hacisco công bố giải trình biến động lợi nhuận Quý 3/2022 trên BCTC riêng 20/10/2022
Công ty Cổ phần Hacisco công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2022 20/10/2022
Công ty Cổ phần Hacisco công bố báo cáo tài chính riêng Quý 3/2022 20/10/2022
Công ty Cổ phần Hacisco công bố Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2022 12/08/2022
024 38 58 10 87