Báo cáo tài chính

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Công ty CP Hacisco công bố Giải trình biến động lợi nhuận Qúy 2/2024 19/07/2024
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2024 19/07/2024
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 2/2024 19/07/2024
Công ty CP Hacisco công bố công văn giải trình biến động lợi nhuận trên BCTC Q1/2024 19/04/2024
Công ty CP Hacisco công bố BCTC hợp nhất Q1/2024 19/04/2024
Công ty CP Hacisco công bố BCTC riêng Q1/2024 19/04/2024
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài tính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán 28/03/2024
Công ty CP Hacisco công bố báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 2023 so với cùng kỳ năm trước 28/03/2024
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài tính riêng năm 2023 đã được kiểm toán 28/03/2024
Công ty Cổ phần Hacisco công bố giải trình biến động lợi nhuận Quý 4/2023 19/01/2024
Công ty Cổ phần Hacisco công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2023 19/01/2024
Công ty Cổ phần Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 4/2023 19/01/2024
Công ty CP Hacisco công bố giải trình biến động lợi nhuận quý 3 năm 2023 so với cùng kỳ năm trước 20/10/2023
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài tính hợp nhất quý 3 năm 2023 20/10/2023
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2023 20/10/2023
Công ty CP Hacisco giải trình chênh lệch LNST trên BCTC hợp nhất trước và sau soát xét, 6 tháng 2023 so với 6 tháng 2022 29/08/2023
Công ty CP Hacisco công bố BCTC hợp nhất bán niên soát xét 29/08/2023
Công ty CP Hacisco giải trình lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước 14/08/2023
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng bán niên đã được soát xét 14/08/2023
Công ty CP Hacisco công bố giải trình biến động lợi nhuận Quý 2/2023 so với cùng kỳ năm trước 20/07/2023
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2023 20/07/2023
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 2/2023 20/07/2023
Công ty CP Hacisco gửi thông báo giải trình biến động lợi nhuận Quý 1/2023 so với cùng kỳ năm trước 21/04/2023
Công ty Cổ phần Hacisco công bố BCTC hợp nhất Quý 1/2023 20/04/2023
024 38 58 37 92