Báo cáo tài chính

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Công văn giải trình ý kiến kiểm toán 25/08/2015
Công văn giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính tự lập và Báo cáo tài chính soát xét 25/08/2015
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 2/2015 14/08/2015
Công ty CP HACISCO trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư Công văn Giải trình biến động lợi nhuận Quý 2/2015 so với Quý 2/2014 14/08/2015
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2/2015 14/08/2015
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015 24/07/2015
Công ty CP Hacisco đính chính BCTC Q1/2015 26/05/2015
Công ty Cổ phần Hacisco công bố hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 và soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 25/05/2015
CÔNG TY CP HACISCO CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2015 VÀ CÔNG VĂN SỐ 103 GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1/2015 SO VỚI QUÝ 1/2014 - Báo cáo tài chính quý 1/2015 20/04/2015
Báo cáo thường niên năm 2014 31/03/2015
CT CP HACISCO CÔNG BỐ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2014 - Công văn số 60/KT-HAS ngày 23/3/2015 v/v Giải trình chênh lệch số liệu giữa BCTC quý 4 của đơn vị tự lập và BCTC kiểm toán. 23/03/2015
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM TÀI CHÍNH 2014 23/03/2015
THÔNG TIN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRƯỚC KIỂM TOÁN QUÝ 4/2014 VÀ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4/2014 SO VỚI QUÝ 4/2013 21/01/2015
Công văn giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 1/2015 so với quý 1/2014 21/01/2015
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRƯỚC KIỂM TOÁN QUÝ 3/2014 21/10/2014
Công ty Cổ phần Hacisco công bố Công văn giải trình số liệu kiểm toán 05/09/2014
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO CÔNG BỐ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2014 - Công văn số 59/KT-HAS ngày 23/3/2015 v/v Giải trình bổ sung ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên 05/09/2014
Công ty Cổ phần Hacisco công bố Báo cáo tài chính đã kiểm toán quý 2/2014 15/08/2014
Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2014) 01/08/2014
Báo cáo Tổng Giám đốc Hacisco năm 2013 20/05/2014
Báo cáo tài chính q1-2014 has và giải trình lợi nhuận q1-2014 so với cùng kỳ năm trước 10/05/2014
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 10/05/2014
Giải trình số liệu trước và sau kiểm toán HAS 07/05/2014
BCTC kiểm toán 2013 HAS 07/05/2014
024 38 58 10 87