Tân Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT Phạm Đức Long. (Nguồn ảnh: VNPT)

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Đức Long, Phụ trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Phạm Đức Long đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT, sau khi ông Trần Mạnh Hùng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên nghỉ hưu từ ngày 1-11-2019.

Ông Phạm Đức Long sinh năm 1970, có bằng Tiến sĩ điện tử viễn thông tại Nhật Bản, đã trải qua các vị trí công tác là Phó Giám đốc và Giám đốc VNPT thành phố Hồ Chí Minh. 

Tháng 1-2014, ông Phạm Đức Long được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc và đến tháng 4-2015, được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT. Sau khi nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Trần Mạnh Hùng nghỉ chế độ (tháng 11-2019), ông Phạm Đức Long đảm nhận thêm các vị trí Phó Bí thư Đảng ủy Phụ trách Đảng bộ Tập đoàn VNPT và Phụ trách Hội đồng thành viên VNPT. 

Hiện nay, VNPT là nhà cung cấp dịch vụ băng rộng cố định chiếm thị phần lớn nhất cả nước và đứng thứ hai về thị phần di động; đồng thời là nhà cung cấp giải pháp công nghệ thông tin, chính quyền điện tử, thành phố thông minh cho Chính phủ, các bộ, ngành và hầu hết tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Nguồn: hanoimoi.com.vn