Đây là hoạt động thường niên của Công ty nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết gắn bó giữa các cán bộ công nhân viên, từ đó tạo nên động lực, tinh thần làm việc hăng say đạt hiệu quả cao, góp phần làm cho Công ty phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Một số hình ảnh về chuyến du lịch

Kết thúc chuyến đi tham quan nghỉ mát mọi người trở về thành phố an toàn. Chuyến đi đã đọng lại trong mỗi thành viên Công ty những kỷ niệm thật sâu lắng, thật vui vẻ và đầy ý nghĩa.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty mong muốn sau chuyến đi mỗi thành viên trong Công ty luôn cố gắng phấn đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng xây dựng Công ty ngày càng ổn định và phát triển.