Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Công ty CP Hacisco công bố Nghị quyết HĐQT lần thứ 32 29/02/2024
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo quản trị năm 2023- bản bổ sung và Báo cáo giải trình bổ sung kèm theo 21/02/2024
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo ban kiểm soát lần thứ 07 06/02/2024
Công ty CP Hacisco công bố Nghị quyết HĐQT lần thứ 31 30/01/2024
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo quản trị năm 2023 23/01/2024
Công ty cổ phần Hacisco công bố nghị quyết HĐQT lần thứ 30 12/01/2024
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo Ban kiểm soát lần thứ 6 29/12/2023
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2023 25/12/2023
Công ty CP Hacisco công bố NQ HĐQT lần 29 về việc tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Quang Dũng giữ chức vụ Phó Tổng GIám đốc 25/12/2023
Công ty CP Hacisco công bố NQ HĐQT về việc thông qua hạn mức vay và bảo lãnh tại ngân hàng PGBank 07/12/2023
Công ty Cổ phần Hacisco kính gửi Quý cổ đông Thông báo số 190/TB-HAS ngày 11/10/2023 về việc tạm hoãn thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt 12/10/2023
Công ty CP Hacisco công bố NQ HĐQT lần 27 v/v tạm hoãn thực hiện chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt 11/10/2023
Công ty CP Hacisco công bố thông tin gửi các cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt ds cổ đông chi trả cổ tức năm 2002 bằng tiền mặt 05/10/2023
Công ty CP Hacisco công bố NQ HĐQT lần thứ 26 về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 04/10/2023
Công ty CP Hacisco công bố NQ HĐQT lần 25 về việc thông qua hạn mức vay và bảo lãnh tại NH TMCP Đầu tư phát triển VN 13/09/2023
Công ty CP Hacisco thông báo công văn giải trình và báo cáo thay đổi sở hữu của công đông lớn Phạm Thị Hạnh (bản đính chính) 07/09/2023
Công ty cổ phần Hacisco thông báo về thay đỏi sở hữu của cổ đông lớn Phạm Thị Hạnh 24/08/2023
Công ty cổ phần Hacisco công bố Biên bản Ban kiểm soát lần thứ 5 04/08/2023
Công ty CP Hacisco công bố Nghị quyết HĐQT lần thứ 24 về việc thông qua cơ cấu tổ chức 03/08/2023
Công ty CP Hacisco công bố báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023 27/07/2023
Công ty CP Hacisco thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 21 21/07/2023
Công ty CP Hacisco công bố ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2023 27/06/2023
Công ty cổ phần Hacisco thông báo thay đổi nhân sự - Tổng giám đốc 26/06/2023
Công ty cổ phần Hacisco công bố NQ HĐQT 23 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm mới chức danh Tổng Giám đốc 26/06/2023
024 38 58 37 92