Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Công ty CP Hacisco công bố TB số 189/HAS về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức lần 1 năm 2021 24/10/2022
Công ty Cổ phần Hacisco công bố Nghị quyết HĐQT lần thứ 15 24/10/2022
Công ty CP Hacisco Thông báo số 190/TB-HAS ngày 24/10/2022 gửi Quý cổ đông đính chính thông tin tại Thông báo số 186/TB-HAS ngày 20/10/2022 V/v chốt danh sách chi trả cổ tức lần 1 năm 2021. 24/10/2022
Công ty Cổ phần Hacisco thông báo ngày đăng ký cuối cùng THQ chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 21/10/2022
Công ty Cổ phần Hacisco công bố thông tin Thông báo V/v chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 21/10/2022
Công ty Cổ phần Hacisco Thông báo công bố thông tin Nghị quyết họp HĐQT lần thứ 14 của Công ty 21/10/2022
Công ty Cổ phần Hacisco Thông báo công bố thông tin Nghị quyết họp HĐQT lần thứ 13 của Công ty 14/10/2022
Công ty Cổ phần Hacisco Thông báo giới thệu chữ ký Kế toán trưởng Công ty 01/09/2022
Công ty Cổ phần Hacisco công bố thông tin về việc thay đổi người có liên quan của Người nội bộ 31/08/2022
Công ty Cổ phần Hacisco thông báo về thay đổi nhân sự 31/08/2022
Công ty Cổ phần Hacisco thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin 30/08/2022
Công ty Cổ phần Hacisco công bố Nghị quyết HĐQT 12A&12B và Quyết định của HĐQT số 187/2022 ngày 30/08/2022 30/08/2022
Công ty CP Hacisco công bố công văn giải trình và bản đính chính Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 22/08/2022
Công ty Cổ phần Hacisco công bố giải trình biến động lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước trên BCTC riêng và hợp nhất 15/08/2022
Công ty CP Hacisco công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ 11 09/08/2022
Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty. Kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2022. 05/07/2022
Báo cáo giải trình về việc không công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến người nội bộ. 04/07/2022
Công ty CP Hacisco công bố: Điều lệ tổ chức và hoạt động -Quy chế hoạt động của HĐQT- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 01/07/2022
Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022 30/06/2022
Công ty CP Hacisco công bố nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ 10 29/06/2022
ông ty CP Hacisco công bố Nghị quyết 09/NQ-HĐQT-HAS về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Anh thay Bà Vũ Thị Kim Nhung gữi chức danh Giám đốc Công ty TNHH MTV HACISCO1 01/06/2022
Công ty CP Hacisco công bố Quyết định số 100/2022/QĐ về việc tiếp tục bổ nhiệm Kế toán trưởng 25/05/2022
Công ty CP Hacisco công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 19/05/2022
Công bố thông tin Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 06/05/2022
024 38 58 10 87