Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Công ty CP Hacisco công bố thông tin gửi các cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt ds cổ đông chi trả cổ tức năm 2002 bằng tiền mặt 05/10/2023
Công ty CP Hacisco công bố NQ HĐQT lần thứ 26 về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 04/10/2023
Công ty CP Hacisco công bố NQ HĐQT lần 25 về việc thông qua hạn mức vay và bảo lãnh tại NH TMCP Đầu tư phát triển VN 13/09/2023
Công ty CP Hacisco thông báo công văn giải trình và báo cáo thay đổi sở hữu của công đông lớn Phạm Thị Hạnh (bản đính chính) 07/09/2023
Công ty cổ phần Hacisco thông báo về thay đỏi sở hữu của cổ đông lớn Phạm Thị Hạnh 24/08/2023
Công ty cổ phần Hacisco công bố Biên bản Ban kiểm soát lần thứ 5 04/08/2023
Công ty CP Hacisco công bố Nghị quyết HĐQT lần thứ 24 về việc thông qua cơ cấu tổ chức 03/08/2023
Công ty CP Hacisco công bố báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023 27/07/2023
Công ty CP Hacisco thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 21 21/07/2023
Công ty CP Hacisco công bố ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2023 27/06/2023
Công ty cổ phần Hacisco thông báo thay đổi nhân sự - Tổng giám đốc 26/06/2023
Công ty cổ phần Hacisco công bố NQ HĐQT 23 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm mới chức danh Tổng Giám đốc 26/06/2023
Công ty CP Hacisco nhận được đơn xin thôi chức vụ Tổng giám đốc của ông Nguyễn Quốc Anh 19/06/2023
Công ty cổ phần Hacisco thông báo thay đổi nhân sự 24/05/2023
Công ty CP Hacisco công bố NQ HĐQT lần thứ 22 về việc tiếp tục bổ nhiệm chức danh Phó TGĐ và miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty TNHH MTV Hacisco 1 23/05/2023
Công ty cổ phần Hacisco công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động 18/05/2023
Công ty CP Hacisco Công bố thông tin Đăng ký kinh doanh của Công ty thay đổi lần thứ 20 (bổ sung người đại diện pháp luật) 15/05/2023
Công ty CP Hacisco Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 Công ty CP Hacisco tổ chức ngày 27/04/2023 28/04/2023
Công ty CP Hacisco Công bố thông tin Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 Công ty CP Hacisco tổ chức ngày 27/04/2023 28/04/2023
Công ty CP Hacisco Công bố thông tin bổ sung Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022: Dự thảo nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 26/04/2023
Công ty CP Hacisco Công bố thông tin bổ sung Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022: Dự thảo Tờ trình thông qua việc bổ sung người đại diện pháp luật 26/04/2023
Công ty CP Hacisco công bố Nghị quyết HĐQT lần thứ 21 26/04/2023
Công ty Cổ phần Hacisco công bố Báo cáo thường niên năm 2022 17/04/2023
Công ty CP Hacisco công bố ngày ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022 06/04/2023
024 38 58 37 92