Thực hiện nội dung công văn số 6582/VNPT-HNi-NS-ĐĐT ngày 06/01/2019 của VNPT Hà Nội và để động viên tinh thần CBCNV trong Công ty phấn khởi bước sang năm mới 2019. Công ty Cổ phần Hacisco đã tổ chức Hội nghị Người lao động kết hợp tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Hội nghị Người lao động đã diễn ra trong không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Hội nghị đã lắng nghe Tổng Giám đốc trình bày tổng kết công tác SXKD năm 2018 và những kế hoạch, định hướng phát triển cho Công ty trong năm 2019. Cũng tại Hội nghị, Chủ tich Công đoàn Công ty đã trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện nội quy, quy chế liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ người lao động; kết quả thực hiện Thoả ước lao động tập thể của Công ty trong năm qua và công tác thi đua khen thưởng... một số nội dung khác liên quan đến công tác triển khai theo hướng dẫn tổ chức Hội nghị Người lao động của Công đoàn VNPT Hà Nội .

Tại buổi lễ tổng kết, đại diện một số CBCNV các đơn vị đã có dịp chia sẻ những suy nghĩ, mong muốn của người lao động và thể hiện sự tin tưởng vào Ban lãnh đạo trong việc định hướng phát triển Công ty.

Trong không khí ấm áp của buổi tổng kết, Công ty Cổ phần Hacisco đã tổ chức buổi lễ sinh nhật cho những CBCNV sinh trong tháng 1. Ban Lãnh đạo Công ty cùng Chủ tịch công đoàn đã lên tặng quà, chúc mừng và cùng thổi nến mừng sinh nhật người lao động.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Hội nghị.

 

Bà Phan Thu Hà - ủy viên Ban chấp hành Công đoàn - khai mạc Hội nghị Người lao động

Ông Đinh Tiến Vịnh - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty tại Hội nghị

Ông Hoàng Văn Lợi - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty tại Hội nghị

Ông Nguyễn Thế Dương - Phó Tổng giám đốc Công ty tại Hội nghị

 

 

Ông Đinh Tiến Vịnh trình bày tổng kết công tác SXKD năm 2018 và những kế hoạch, định hướng phát triển cho Công ty trong năm 2019

Ông Hoàng Văn Lợi cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc tại Hội nghị

Bà Hà Thu Nga - Chủ tịch công đoàn - trình bày Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn

 

CBCNV Công ty tại Hội nghị

Chị Nguyễn Thị Xuân Anh - phó phòng Đầu tư chia sẻ ý kiến tại Hội nghị

Chị Phạm Thị Hạnh - Chuyên viên Xí nghiệp số 3 chia sẻ ý kiến

Anh Nguyễn Đình Mạnh - chuyên viên Công ty TNHH MTV Hacisco 8 chia sẻ ý kiến tại Hội nghị.

 

Tổng Giám đốc tặng quà và chúc mừng những CBCNV sinh nhật trong tháng 1