Thực hiện chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo. HACISCO đã mở rộng qui mô hoạt động, chú trọng vào lĩnh vực thiết bị chiếu sáng thông minh, tiết kiệm điện, đặc biệt cho các dự án quy mô lớn.

HACISCO đã hợp tác với CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG và hãng SCHRÉDER LIGHTING INDUSTRIAL CO., LTD và trở thành Đại lý chính thức kênh công trình dự án Điện Quang ngày 02/08/2023

HACISCO xin trân trọng công bố và mong muốn các khách hàng, đối tác cùng đồng hành với HACISCO trong lĩnh vực này.

Xin trân trọng cám ơn.