Dịch bệnh Covid-19 hiện nay diễn biến ngày càng phức tạp và lan rộng ra hầu hết các tỉnh thành phố trên cả nước. Thực hiện Nghị Quyết 21/NQ-CP ngày 26/6/2021 của Chính phủ, được sự quan tâm và hỗ trợ của Viễn Thông Hà Nội, cũng như các cấp chính quyền, với mục tiêu góp phần đẩy lùi dịch bệnh và chủ động nguồn nhân lực trong sản xuất kinh doanh, Ban chỉ đạo phòng chống Covid - 19 Công ty cổ phần Hacisco đã chủ động làm việc với Cơ quan Y tế và các ban ngành có liên quan về kế hoạch tiêm vắc xin cho CBCNV trong Công ty. Ngày 09/08/2021, Công ty đã triển khai tiêm vắc xin phòng Covid – 19 cho gần hết 100 % người lao động.

Ngành nghề chính của Công ty cổ phần Hacisco thuộc nhóm dịch vụ thiết yếu, thi công xây lắp  các công trình viễn thông, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan Đảng, chính quyền địa phương các cấp, doanh nghiệp và nhân dân trên toàn quốc. Do tính chất công việc nên CBCNV Công ty luôn phải tiếp xúc nhiều người dẫn đến nguy cơ nhiễm bệnh rất cao. Vì thế, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có những chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, sớm đề ra những biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội.

Trước đó, Công ty cổ phần Hacisco đã thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống Covid- 19. Thực hiện tuyên truyền CBCNV thực hiện nghiêm 5K, trang bị, cấp phát các vật dụng y tế và phương tiện bảo vệ phòng chống dịch bệnh Covid - 19 cho người lao động như khẩu trang, nước sát khuẩn, đo nhiệt độ… động viên người lao động yên tâm công tác. Trong thời gian qua, Công ty cổ phần Hacisco  xây dựng phương án bố trí lao động phù hợp nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa thực hiện các nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh hướng tới thực hiện trở thành “Doanh nghiệp Xanh – Không covid” trên địa bàn TP Hà Nội.