Giới thiệu chung

         Công ty Cổ phần HACISCO tiền thân là Công ty Xây lắp Bưu Điện Thành phố Hà Nội, là một trong 15 đơn vị thành viên chính thức của Bưu Điện Thành phố Hà Nội, hạch toán kinh tế phụ thuộc.

           Thực hiện Nghị quyết TW 3, Nghị quyết TW 9 khoá IX về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN, ngày 13/10/2000 Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu Điện đã có quyết định số 950/QĐ-TCBĐ chuyển Công ty XLBĐ Hà Nội thành Công ty cổ phần XLBĐ Hà Nội kể từ ngày 01/7/2000, tên giao dịch: HACISCO – Là đơn vị đầu tiên trong khối xây lắp của Tổng công ty BC-VT Việt Nam thực hiện cổ phần hoá. Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội  thành lập trên cơ sở vốn góp của Tổng Công ty BC-VT Việt nam (nay là Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt nam- VNPT), các cổ đông pháp nhân và thể nhân khác.

Thông tin liên hệ:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần HACISCO
Tên viết tắt: HACISCO
Tên giao dịch quốc tế: HACISCO Joint Stock Company
Địa chỉ trụ sở chính: Số 51 - Vũ Trọng Phụng - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội.
Điện thoại: 024.3858.3792     
FAX: 04 38585563 – 04 38584907
Email: hacisco@has.vn

024 38 58 37 92