Bà Hà Thu Nga - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty công bố lý do, giới thiệu ông Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu ý kiến và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco của ông Phạm Kim Sơn.

Bà Hà Thu Nga - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính công bố lý do buổi lễ

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HACISCO, ông Nguyễn Hoài Nam phát biểu ý kiến chúc mừng ông Phạm Kim Sơn trên cương vị Tổng Giám đốc và chúc Tân Tổng Giám đốc phát huy năng lực lãnh đạo đưa Công ty ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu ý kiến tại buổi lễ

Ông Phạm Kim Sơn tân Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần HACISCO chia sẻ được trao nhiệm vụ Tổng Giám đốc là một vinh dự, nhưng đồng thời cũng là trọng trách nặng nề mà Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo đã tin tưởng giao phó. Ông Phạm Kim Sơn mong muốn trong thời gian tới sẽ nhận được sự ủng hộ của toàn thể CBCNV để có thể xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh.