Thương mại

Công ty Cổ phần Hacisco là đại lý Chính thức kênh Công trình Dự án Điện Quang

Công ty Cổ phần Hacisco là đại lý Chính thức kênh Công trình Dự án Điện Quang

Thực hiện chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo. HACISCO đã mở rộng qui mô hoạt động, chú trọng vào lĩnh vực thiết bị chiếu sáng thông minh, tiết kiệm điện, đặc biệt cho các dự án quy mô lớn.

024 38 58 37 92