THÀNH TÍCH CÔNG TY
Bản tin tài chính

27/03/2019, 14:39:00

Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 và Công văn giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ của kiểm toán viên về BCTC riêng và hợp nhất.

Nội dung chi tiết của:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất xin xem tại đây

2. Báo cáo tài chính riêng xin xem tại đây

3. Công văn giải trình ý kiến kiểm toán xin xem tại đây


19/01/2019, 18:23:00

Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng và BCTC Hợp nhất Quý 4/2018.

Báo cáo tài chính riêng Xem chi tiết

Báo cáo tài chính hợp nhất Xem chi tiết


19/01/2019, 18:30:00

Công ty CP Hacisco công bố công văn giải trình biến động lợi nhuận Quý 4/2108 so với cùng kỳ năm trước

Nội dung chi tiết xin xem tại đây


18/10/2018, 13:34:00

Công ty CP Hacisco công bố:

Báo cáo tài chính riêng quý 3/2018 Xem chi tiết

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2018 Xem chi tiết

 


14/08/2018, 16:46:00

Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được soát xét cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018

Nội dung chi tiết BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 xem tại đây

Nội dung chi tiết BCTC riêng 6 tháng đầu năm 2018 xem tại đây


20/07/2018, 18:25:00

Công ty cổ phần Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2018

Nội dung chi tiết của BCTC riêng Q2/2018 xin xem tại đây

Nội dung chi tiết của BCTC Hợp nhất Q2/2018 xem tại đây


20/04/2018, 17:49:00

Công ty Cổ phần Hacisco công bố BCTC riêng quý 1/2018 và BCTC hợp nhất Quý 1/2018

Nội dung chi tiết BCTC riêng xin xem tại đây

Nội dung chi tiết BCTC hợp nhất xin xem tại đây


29/03/2018, 09:37:00

Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 (đã được kiểm toán)

Nội dung chi tiết của BCTC riêng xin xem tại đây

Nội dung chi tiết của BCTC hợp nhất xin xem tại đây


19/01/2018, 10:19:00

Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 4/2017

Nội dung của BCTC riêng xem và tải file tại đây

Nội dung của BCTC hợp nhất xem và tải file tại đây


 [1] 2 3 4 5 6   Trang sau

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ