THÀNH TÍCH CÔNG TY
Bản tin tài chính
19/01/2019, 18:23:00

Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng và BCTC Hợp nhất Quý 4/2018.

Báo cáo tài chính riêng Xem chi tiết

Báo cáo tài chính hợp nhất Xem chi tiết


19/01/2019, 18:30:00

Công ty CP Hacisco công bố công văn giải trình biến động lợi nhuận Quý 4/2108 so với cùng kỳ năm trước

Nội dung chi tiết xin xem tại đây


18/10/2018, 13:34:00

Công ty CP Hacisco công bố:

Báo cáo tài chính riêng quý 3/2018 Xem chi tiết

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2018 Xem chi tiết

 


14/08/2018, 16:46:00

Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được soát xét cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018

Nội dung chi tiết BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 xem tại đây

Nội dung chi tiết BCTC riêng 6 tháng đầu năm 2018 xem tại đây


20/07/2018, 18:25:00

Công ty cổ phần Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2018

Nội dung chi tiết của BCTC riêng Q2/2018 xin xem tại đây

Nội dung chi tiết của BCTC Hợp nhất Q2/2018 xem tại đây


20/04/2018, 17:49:00

Công ty Cổ phần Hacisco công bố BCTC riêng quý 1/2018 và BCTC hợp nhất Quý 1/2018

Nội dung chi tiết BCTC riêng xin xem tại đây

Nội dung chi tiết BCTC hợp nhất xin xem tại đây


29/03/2018, 09:37:00

Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 (đã được kiểm toán)

Nội dung chi tiết của BCTC riêng xin xem tại đây

Nội dung chi tiết của BCTC hợp nhất xin xem tại đây


19/01/2018, 10:19:00

Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 4/2017

Nội dung của BCTC riêng xem và tải file tại đây

Nội dung của BCTC hợp nhất xem và tải file tại đây


17/11/2017, 17:19:00

Công ty Cổ phần Hacisco xin công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/09/2017 (đã được soát xét).

Nội dung chi tiết bản báo cáo tài chính hợp nhất xem tại đây

Nội dung chi tiết bản báo cáo tài chính riêng xem tại đây


20/10/2017, 10:45:00

Công ty CP Hacisco công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 3/2017

Nội dung chi tiết xem tại đây


 [1] 2 3 4 5   Trang sau

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ