Báo cáo tài chính

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Giải trình số liệu trước và sau kiểm toán HAS 07/05/2014
BCTC kiểm toán 2013 HAS 07/05/2014
Giải trình ý kiến ngoại trừ kiểm toán HAS 07/05/2014
Báo cáo tài chính kèm theo báo cáo thường niên năm 2013 của công ty cổ phần Hacisco - Báo cáo thường niên 07/05/2014
Báo cáo tài chính kèm theo báo cáo thường niên năm 2013 của công ty cổ phần hacisco - Báo cáo tài chính kèm theo báo cáo thường niên năm 2013 07/05/2013
024 38 58 10 87