Báo cáo tài chính

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Báo cáo tài chính q1-2014 has và giải trình lợi nhuận q1-2014 so với cùng kỳ năm trước 10/05/2014
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 10/05/2014
Giải trình số liệu trước và sau kiểm toán HAS 07/05/2014
BCTC kiểm toán 2013 HAS 07/05/2014
Giải trình ý kiến ngoại trừ kiểm toán HAS 07/05/2014
Báo cáo tài chính kèm theo báo cáo thường niên năm 2013 của công ty cổ phần Hacisco - Báo cáo thường niên 07/05/2014
Báo cáo tài chính kèm theo báo cáo thường niên năm 2013 của công ty cổ phần hacisco - Báo cáo tài chính kèm theo báo cáo thường niên năm 2013 07/05/2013
024 38 58 10 87